Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa

Arajärvi kiirehtii maahanmuuttajien kielenopetusta

Maahanmuuttajien suomen kielen opetus ja perehdyttäminen kulttuuriin pitää aloittaa selvästi nykyistä pikaisemmin, jotta ne eivät muodostu työllistymisen esteiksi.

Selvitysmies Pentti Arajärvi katsoo, että maahanmuuttajien kielitaito ja ammattiosaaminen tulee kartoittaa tapauskohtaisesti ja mitoittaa lisäkoulutus sen mukaan.

– Tavoitteena tulisi olla kielitaito, jolla selviää. Kieltä oppii myös työn ohessa, hän muistutti luovuttaessaan selvityksen torstaina ministeri Astrid Thorsille (ruots.).

Arajärvi pitää työnantajien vaatimuksia kielitaidosta ylimitoitettuina. Äidinkielen tasoista suomea tai ruotsia tarvitaan harvoissa tehtävissä.

Satsaukset kielenopetukseen ovat vain yksi osa Arajärven 80-kohtaisesta listasta. Selvitysmies esittää kaikille viranomaisille velvollisuutta neuvoa ja ohjata maahanmuuttajia. Samalla kotouttamistoimet tulisi ulottaa kaikkiin maahanmuuttajiin, ei vain työssäkäyviin. Kotouttamiseen pitää päästä myös nykyistä nopeammin. Nyt maahanmuuttaja voi joutua odottamaan jouten jopa kuukausia.

ILMOITUS

Selvitysmiehen mukaan suurten kaupunkien tulisi näyttää muille esimerkkiä ja kiirehtiä maahanmuuttajien kotouttamista.

Luku- ja kirjoitustaito
voi puuttua

Arajärven ideana on saada maahanmuuttaja nopeasti työllistymispolun alkuun. Parhaimpana keinona ammattitaidon hankkimiseen selvitysmies piti oppisopimuskoulutusta.

Hän painotti laatineensa esitykset vaikeimmin työllistettäviä maahanmuuttajia ajatellen.

– Maahanmuuttajissa on heti työllistyviä korkeakoulutettuja ja toisaalta luku- ja kirjoitustaidottomia. Ääripäät ovat kaukana toisistaan, hän muistutti.

Ministeri Thors lupasi ottaa Arajärven esitykset huomioon, kun kotouttamislakia uudistetaan keväällä.

Kunnille
lisää velvoitteita

Mikäli esitykset menevät läpi, se tietää kunnille lisämenoja. Selvityksen mukaan myös aikuisille tulee tarjota perusopetusta, terveydenhuoltoa pitää tehostaa ja kaikille maahanmuuttajille on laadittava kotouttamissuunnitelma.

Toisen polven maahanmuuttajia tulee Arajärven mukaan kohdella kuten muitakin suomalaislapsia. Heille pitää opettaa myös toista kotimaista kieltä.

– Tärkeintä on pitää huoli oppivelvollisuuden täyttämisestä. Huomiota kannattaa kiinnittää varsinkin esiopetukseen. Peruskouluun valmentava opetus pitäisi saada kunnille lakisääteiseksi, selvitysmies esittää.

Toimeksiantoon kuuluneisiin toimeentulotukiloukkuihin Arajärvi ei puuttunut. Hän tyytyi toteamaan, että alimpien palkkojen nosto auttaisi monia.