Hallitus on linjaamassa puolustusbudjettiamme pitkälle tulevaisuuteen ja määrittämässä sotilasmenoille jokavuotista indeksitarkistettua prosenttikasvua.

Talouskehityksen epävarmuuden ei siis haluta häiritsevän varustautumissuunnitelmia. Jatkuvaa lisäystä perustellaan teknologian kehittymisellä.

Tämäntapainen tulevaisuusorientoitunut painopisteitten asettaminen yhteiskuntamme kehittämiselle on juuri sitä, mihin politiikan tulee keskittyä. Yleisen epävarmuuden ilmapiirissä tarvitaan suuntaviittoja ja selkeitä vaihtoehtoja.

Toisenlainen hallitus voisi käyttää samanlaisia perusteita esimerkiksi terveydenhuollon suunnitelmalliseen kohentamiseen. Politiikka ei saa olla vain varojen puutteen todistelua vaan ennen kaikkea keskustelua siitä, mihin painopisteet asetetaan. Niin – mihin?