Hallituksen turvallisuuspoliittinen selonteko lupaa säilyttää puolustusvoimien sodan ajan joukkojen iskukyvyn ja vahvuuden suurin piirtein ennallaan. Puolustusministeri Jyri Häkämies (kok.) lupaili selonteon julkaisemisen yhteydessä perjantaina, että sodan ajan vahvuutta ei ainakaan seuraavan neljän vuoden aikana pienennetä nykyisestä 350 000:sta.

– Selonteko on puolustuksen kannalta ylläpitävä ja säilyttävä. Säilytämme nykyisen puolustuskykymme: eli emme tee sellaisia päätöksiä, joilla suorituskykyä laskettaisiin tai tehtäisiin merkittäviä joukko-osastojen lakkautuksia tai koskettaisiin reservin kokoon. Ylläpidämme omaa uskottavaa puolustusta, jota kansainvälinen yhteistyö täydentää, Häkämies sanoi.

Hallituksen kanta puolustusliitto Naton jäsenyyteen säilyi ennallaan: Suomi säilyttää niin sanotun Nato-option.

”On olemassa jatkossakin vahvoja perusteita harkita Suomen Nato-jäsenyyttä. Laaja poliittinen yhteisymmärrys on välttämätöntä ja kansalaismielipiteen huomioiminen tärkeää mahdollisesta jäsenyydestä päätettäessä”, selonteossa todetaan.

Alueellisen maanpuolustuksen paluu

Puolustuksen kehittämisen painopiste on viime aikoina ollut maavoimien iskukykyisimmän osan eli niin sanottujen valmiusprikaatien perustamisessa. Samaan aikaan valtaosa kriisiaikojen puolustusvoimista eli niin sanotut alueelliset joukot ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

ILMOITUS

Jatkossa puolustusvoimien alueellisia reservin joukkoja aiotaan kehittää tuntuvasti:

”Puolustusvoimien kehittämisen painopiste on vuoteen 2012 saakka ilmapuolustuksessa vuoden 2004 valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti. Siitä eteenpäin painopiste siirtyy maavoimien alueellisten joukkojen kehittämiseen.”

Alueellisten joukkojen organisaatioista muodostetaan entistä joustavampia ja niiden käyttö- ja toimintaperiaatetta kehitetään aktiivisemmaksi puolustustaistelussa. Tärkeimpien alueellisten joukkojen tulivoimaa ja suojaa sekä erityisesti taktista liikkuvuutta kehitetään.

Alueellisia joukkoja on kriittisissä puheenvuoroissa pidetty prikaateina, jotka ovat olemassa vain teoriassa. Niitä ei ole juuri kertausharjoitettu, niiltä on suurelta osin puuttunut moderni kuljetuskalusto, johtamisjärjestelmät sekä muu moderni taisteluvarustus.

Vahvuus voi myös laskea

Selonteko jättää valtioneuvostolle ja puolustushallinnolle myös mahdollisuuden pienentää sodan ajan reserviä:

”Sodan ajan joukkojen määrää vähennetään pitkällä aikavälillä ottaen huomioon turvallisuusympäristössä tapahtuvat muutokset, käytössä olevat resurssit, ikäluokkien pieneneminen sekä materiaalin vanheneminen.”

Eduskunta aloittaa selonteon käsittelyn kevätistuntokaudellaan, ja tekee siitä päätöksen kesään mennessä.