Tietääköhän kukaan, minkälaisia vaikutuksia ja toimenpiteitä Kaskisten Metsä-Botnian sulkemisella on luontoon? Yksi esimerkkitapaus:

Laihian ja Jurvan (nykyisin Kurikan) rajalla on pieni tekojärvi, joka on käsittääkseni perustettu Metsä-Botnian tarpeisiin raakavesilähteeksi. Järven pintaa on säännöstelty MB:n tarpeiden mukaan.

Vesi on johdettu Kaskisiin Närpiönjokea pitkin.

Alueella, jossa Kivi- ja Levalammen tekojärvi sijaitsee on Leva- ja Kuuttonevan luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelualuetta hallinnoi Metsähallitus.

Tekojärvi on virkistyskalastajien ja lintuharrastajien suosima paikka. Eläimistö ja kasvillisuus on valikoitunut nykyisen ympäristön ehdoilla erittäin monipuoliseksi.

ILMOITUS

Harvoin tulee tilanteita, etten tiedä mitä mieltä olisin. Nyt on sellainen tilanne. Toisaalta alkuperäistä luontoa tulisi suojella ja ennallistaa sitä. Toisaalta nykyistä, monipuolista luontoakin tulisi suojella.

Jos alan toimia ennallistamisen puolesta, saan kaikki kalamiehet kimppuuni, ja pidän itsekin kalasta suunnattomasti. Saan vielä vaimonikin vastaani. Joudun nimittäin viemään häntä avioliittoteknisistä syistä ongelle kesäisin.

Moni asia puoltaa ennallistamista, mutta ainakin yhtä moni seikka nykyistä tilaa.

En tiedä käytetäänkö allasta myös Närpiönjoen tulvasuojeluun. En tiedä myöskään sitä, kuka hoitaa säännöstelypadolla säätelyn MB:n lopetuksen jälkeen. Veden korkeudella altaassa vaikutetaan luonnonsuojelualueena olevan suoluonnon vetisyyteen, ja näin myös sen kasvillisuuteen ja eläimistöön.

Myös se, minkälaiset luvat altaalle on myönnetty ja mitä tarkoitusta varten saattavat vaikuttaa asian käsittelyyn. Allasta perustettaessa sitä perusteltiin MB:n tarpeilla. Nyt voi olla niin, että ne tarpeet unohdetaan tarkoitushakuisesti.

Saa nähdä, minkälainen sota tai rauha tästäkin syntyy. Tämä saattaa vielä nostattaa pintaan intohimoja. Tuskin näin olemattomia asioita monikaan on tullut edes ajatelleeksi.

Laihian-puoleinen osa järvestä kuuluu siihen luonnonsuojeluyhdistykseen, jonka puheenjohtaja olen, joten asia kuuluu minullekin. Tärkeää olisi päästä luonnonsuojeluväen, kala-, ja lintumiesten kanssa siedettävään kompromissiin, jos on näkemyseroja.