Paljastuksia sekä amerikkalaisessa että brittilehdessä:

Öljyala Exxonin johdolla veteli naruja Yhdysvaltain torjuessa Kioton sopimuksen ja Valkoisen talon virkamies peukaloi tiedemiesten laatimia raportteja.

Brittilehti Guardian kertoi keskiviikkona nähneensä asiapapereita, joiden mukaan presidentti George W. Bush kieltäytyi allekirjoittamasta Kioton ilmastosopimusta ExxonMobil-yhtiön ja muun öljyteollisuuden painostuksen alaisena.

Lehden siteeraamien dokumenttien mukaan Yhdysvaltain apulaisulkoministeri Paula Dobriansky kiitti Exxonin edustajia ”aktiivisesta osallistumisesta” hallituksen ilmastopolitiikan muotoiluun. Ministeriö myös pyysi Exxonilta neuvoja siitä, minkälainen politiikka olisi yhtiön hyväksyttävissä.

”Presidentti hylkäsi Kioton osittain teidän panoksenne ansiosta”, sanoi Dobriansky eräässä muistiinpanossa GCC:lle (Global Climate Coalition). GCC on tärkein Yhdysvaltain teollisuuden perustamista ilmastosopimuksen vastustusjärjestöistä. Exxonilla on suuri vaikutusvalta GCC:ssä.

Exxonin kiitellään papereissa myös olevan ”niiden yhtiöiden joukossa, jotka ovat aktiivisimmin ja näkyvimmin vastustaneet sitovien sopimusten tekemistä kasvihuonekaasujen päästöjen leikkaamiseksi”. Exxon olisi pitänyt Kioton sopimukseen liittymistä ”anteeksiantamattoman jyrkkänä ja ennenaikaisena” toimenpiteenä.

Edelleen dokumenteissa kerrotaan Dobrianskyn tapaamisista Don Pearlmanin kanssa. Pearlman on Kioton sopimuksen vastainen lobbari, joka on toiminut mm. Saudi-Arabian ja Kuwaitin hallitusten palkkaamana.

ILMOITUS

Paperit näytti brittilehdelle Greenpeace, joka oli saanut ne haltuunsa Yhdysvaltain julkisuuslainsäädännön nojalla. Dokumentit ovat vuosilta 2001–04.

Exxon on virallisesti ainakin aiemmin kiistänyt, että se olisi osallistunut Yhdysvaltain ilmastopolitiikan muotoiluun.

Öljyteollisuuden
entinen lobbari

New York Times -lehti puolestaan kertoi keskiviikkona saaneensa haltuunsa papereita, joiden mukaan eräs Valkoisen talon virkamies sensuroi säännönmukaisesti ilmastonmuutosta koskevia tieteellisiä raportteja.

Kyseinen virkamies, Philip Cooney, toimii päällikkönä Valkoisen talon ympäristönlaadun neuvostossa, jonka tehtävänä on suunnitella ja edistää hallituksen ympäristöpolitiikkaa.

Cooney tuli presidentin hallintoon 2001, Sitä ennen hän oli öljyteollisuuden intressejä edustavan American Petroleum Instituten ”ilmastoryhmän” vetäjä.

Cooney on koulutukseltaan juristi ja taloustieteilijä, eikä hän ole opiskellut luonnontieteitä. Siitä huolimatta hän muutteli ilmastotutkijoiden laatimia luonnontieteellisiä raportteja.

New York Times kertoo hallussaan olevan useita vuosina 2002–03 laadittujen raporttien luonnoksia, joihin Cooney on tehnyt käsinkirjoitettuja korjauksia. Useat raportit ilmestyivät siinä asussa, missä ne olivat Cooneyn jäljiltä.

Tutkimustulosten
vähättelyä

Cooneyn korjaukset olivat usein pieniä, mutta ne loivat epävarmuutta ilmastonmuutosta koskevaa tutkimustietoa kohtaan. Hän saattoi esim. lisätä sanat ”merkittäviä ja ratkaisevia” sanan ”epävarmuustekijöitä” eteen.

Yhdessä esimerkissä alkuperäinen muotoilu oli ”monet tieteelliset havainnot osoittavat, että maapallo elää suhteellisen nopean muutoksen aikakautta”. Cooneyn muuttamana raportissa luki: ”monet tieteelliset havainnot viittaavat siihen suuntaan, että maapallo saattaa elää suhteellisen nopean muutoksen aikakautta”.

Yhdestä raportista Cooney poisti kappaleen, jossa ennustettiin vuoristojen jäätiköiden ja lumipeitteen vähenemistä.

Muutokset saattavat tuntua vähäpätöisiltä. Ne ovat kuitenkin linjassa sen öljyteollisuuden lobbaaman näkemyksen kanssa, että ilmastonmuutoksesta on vielä liian vähän tietoa, eikä kasvihuonekaasujen leikkaaminen siksi ole perusteltua.

Valkoinen talo katsoo Clooneyn toimien olleen tavanomaista raporttien editointia. Arvostelijoiden mukaan normaalissa editoinnissa luonnontieteellisestä sisällöstä vastaavat sen alan asiantuntijat.