Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, jossa vaadittiin kumottavaksi Vapo Oy:lle myönnettyä lupaa aloittaa turpeenotto Laitilassa sijaitsevalla Raumjärvensuolla.

Vapon toimet pilaisivat Raumjärven. Veden pintaa laskettaisiin ja järvestä tehtäisiin saostusallas. Nämä toimet hävittäisivät kalat, linnut ja viitasammakon. Viitasammakon elinympäristön tuhoaminen on kielletty EU:n lajisuojelua koskevalla erityissäännöksellä.

Vapo on myös vähätellyt alueen luontoarvoja. Sen mukaan Raumjärvi ei ole luonnontilainen. Mökitön järvi ei sen luonnontilaisempi voisi olla, ainoastaan ympäröivällä suolla on ojia.

Vapo perustelee järvenpinnan laskua valheilla. Sen mukaan järven pintaa on keinotekoisesti nostettu padolla. Puusta tehty vanha pato vuotaa kuin seula, joka ei veden pintaa enää nosta. Pato on rakennettu lainvastaisesti syvennettyyn laskuojaan 30– 40 vuotta sitten, ettei järvi olisi liiaksi laskenut.

Jos turvetuotantoalue tulisi, sen aluna- ja humuspitoinen vesi valuisi Laajokeen. Aluna aiheuttaisi kalojen kidusten turpoamista ja se tuhoaisi joen meritaimenet. Hapan suovesi estäisi myös rapujen lisääntymisen.

Kovin vakavasti ei voi ottaa Vapon lupauksia laskuvesien tehokkaasta puhdistuksesta. Yksi esimerkki on Saarijärven reitin vesistöt. Ennen niin kirkkaat vedet ovat rehevöityneet ja samentuneet juuri metsäojituksen ja turvetuotannon seurauksesta.

Turpeenottoluvasta valitetaan vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Toivottavasti se toimii tässä asiassa, niin kuin oikeuslaitoksen kuuluukin toimia, eli puolueettomasti.