Onko Kemianliiton jäseniä petkutettu pekkasvapaiden myynnissä?

Niin sanotut työajanlyhennysvapaat eli pekkaset saavutettiin aikanaan samanlaisina SAK-laiseen kenttään. Päivätyössä kahdeksantuntista päivää ja 40-tuntista työviikkoa tekeville saatiin sata tuntia eli 12,5 työpäivää palkallista vapaata ansiotasoa alentamatta.

Nyt Kemianliiton toimistoväki on vaihtanut työnantajan pyynnöstä vapaat rahaan ”kustannusneutraalisti”? Korvaus on 4,9 prosenttia tuntipalkkoihin/taulukoihin. Vuosiansio laskee tällä menettelyllä huomattavasti, koska pekkaspäiviltä on maksettu keskituntiansion mukaan.

Mutta mitä vielä: metalliliiton väellä on paremmat laskimet, koska heidän laskimensa antavat 6,3 prosenttia. Eli jos pekkaset saatiin samanlaisina, miksi ne mennään kemiassa myymään alennuksella? Vastaus: kemiassa päätökset tehdään norsunluutornissa, siis kenttää; osastoja tai pääluottamusmiehiä kuulematta.

Edellä esitetty koskee siis tuntipalkkaisia, kuukausipalkkoihin se ei vielä vaikuta. Seuraavassa vaiheessa työnantaja haluaa taas vaihtaa ”kustannusneutraalisti” kuukausipalkat tuntipalkkoihin, ja silloin pekkaset ovat historiaa myös sillä puolen, koska kemianväki on auttamattomasti myöhässä.

Olisiko kentän jyrähdettävä ja vaadittava asia uuteen käsittelyyn.