ANC:n haastajan nimeksi annettiin Kansan kongressi

Etelä-Afrikan hallitsevan puolueen ANC:n poliittisen johdon moraalinen kriisi oli keskeinen teema Etelä-Afrikan uuden puolueen Copen poliittisessa julistuksessa, joka kuultiin puolueen perustavan kokouksen päätösistunnossa tiistaina.

ANC:sta eronneiden kapinallisten kolmipäiväisessä kokouksessa Etelä-Afrikkaan perustettiin uusi Kansan kongressi -niminen puolue (Congress of the People). Puolue on ensimmäinen varteenotettava vaihtoehto ANC:n politiikalle maan 14- vuotisen demokratian aikana. Kokoukseen osallistui noin 4 000 kokousedustajaa.

Kansan kongressin eli Copen johtava hahmo ja kahdeksi vuodeksi puolueen puheenjohtajaksi valittu Mosiuoa Lekota on entinen ANC:n puheenjohtaja ja puolustusministeri. Lekota alkoi heti presidentti Thabo Mbekin syyskuisen eron jälkeen perustaa uutta puoluetta yhdessä entisen Gautengin maakunnan pääministerin Mdhazima Shilowan kanssa.

Shilowa on uuden puolueen varapuheenjohtaja, vaikka melkoinen osa kokouksen osanottajista olisi halunnut hänet puolueen johtoon. Koko puolueen johto valittiin konsensus-periaatteella (pitkillä keskusteluilla) ilman äänestystä.

Copen perustava kokous päätti katkeran taistelun, jota on käyty ANC:n sisällä erityisesti vuosi sitten pidetyn puoluekokouksen jälkeen. Jacob Zuman ja hänen kannattajiensa vallattua ANC:n johtopaikat, puolueen entisen puheenjohtajan ja Etelä-Afrikan entisen presidentin Thabo Mbekin kannattajat joutuivat näkemään avainpaikkojen poliittisella kentällä ja virkakunnassa menevän uuden johdon kannattajille.

Vasemmalla
vai oikealla?

Copen varsinainen ensi kevään parlamenttivaaleihin tähtäävä julistus julkaistaan tammikuussa, mutta perustavassa kokouksessa määriteltiin puolueen politiikan keskeisiä teemoja. Puolue tähtää demokratiaan ja perustuslain kunnioittamiseen. Uusia työpaikkoja luodaan erityisesti pien- ja keskisuurta teollisuutta tukemalla. Maatalouden tuotantoa halutaan kehittää paitsi omavaraisuuden myös maatalouden työpaikkojen lisäämisen vuoksi.

ILMOITUS

Naisten asemaa yhteiskunnassa halutaan parantaa, köyhyyttä vähentää, koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen alueita kehittää, terveydenhoidon, erityisesti aidsin hoidon tasoa korottaa ja poliittisen tietoisuuden määrää lisätä.

Erityisen suurta painoa pannaan rikollisuuden ja korruption vähentämiseen. Maan oikeuslaitoksen asema halutaan turvata. Maan erotettu valtion syyttäjä on Copen mukaan palautettava virkaansa ja erityisesti talousrikoksia tutkivan erityisjaoston Skorpionin lakkauttaminen on estettävä.

Kokous hyväksyi suurella kannatuksella myös periaatteen Copen monikulttuurisuudesta ja rotujen tasa-arvosta. Puolueen johtoon valittiin eri kansanryhmien edustajia ja merkittäville paikoille myös naisia. Toinen varapuheenjohtaja ja puoluesihteeri ovat naisia.

Monet Copen esiin nostamat kysymykset pyrkivät erottamaan sen ANC:sta ja puolueen harjoittamasta politiikasta. Cope ilmoittaa olevansa sosiaalidemokraattinen, mutta asiantuntijat näyttävät asettavan sen Mbekin keskustaoikeistolaisen politiikan lähettyville vastakohtana Zumaa tukevien ammattijärjestö Cosatun ja kommunistisen puolueen politiikalle. Puolue itse sanoo olevansa pikemminkin vasemmalla, mutta ei sosialistinen eikä kapitalistinen.

Vähän nimekkäitä
siirtyjiä

Cope ilmoittaa saaneensa tähän mennessä 420 000 maksavaa jäsentä. Joukossa on entisiä anc:laisia, mutta myös muiden puolueiden entisiä jäseniä ja ilman poliittista kotia olleita tulokkaita. Nimekkäitä ANC:n valtakunnan tason poliitikkoja ei Copeen ole juurikaan liittynyt, mutta maakuntatason ja paikallispoliitikkoja on puolueeseen kulkeutunut melkoinen ryhmä. Tiistaina jäsenyytensä vahvisti 1980-luvun merkittävä vapaustaistelija Allan Boesak.

ANC:n erottamien tai puolueesta itse eronneiden paikallispoliitikkojen määrä on ollut niin suuri, että esimerkiksi Western Capen maakunnassa jouduttiin pitämään 27 paikallistason välivaalia. Vaalit olivat ANC:lle katastrofaaliset, sillä puolue löi Western Capessa laimin ehdokkaiden ilmoittamisen ajoissa vaaliviranomaisille, eikä se voinut osallistua vaaleihin.

Tämä on vain yksi merkki puolueen sekavasta tilanteesta. Copen itsenäisinä edustajina olleet ehdokkaat saivat kymmenen paikkaa. Vaalien varsinainen voittaja oli kuitenkin pääoppositiopuolue Demokraattinen allianssi, joka lisäsi kannatustaan erityisesti värillisten mutta myös mustien äänestäjien keskuudessa.

ANC:lle kova
pala nieltäväksi

Uuden puolueen syntyminen on ollut kova paikka ANC:lle. Se on menettänyt jäseniään ennen kaikkea Western Capessa ja Eastern Capessa, entisissä Mbekin vahvoissa kannatuspaikoissa. Jacob Zuman, puolueen pääsihteerin ja erityisesti nuorisojärjestön johdon kielenkäyttö on ollut vihaa, jopa väkivaltaa uhkuvaa.

Sekä Etelä-Afrikan presidentti Khalema Motlanthe että itsenäinen vaaliorganisaatio ovat varoittaneet vaarallisen kielenkäytön seurauksista. Monia Copen kokouksia ja myös paikallisvaalien äänestystilaisuuksia on häiritty.

Sattumaa ei liene sekään, että ANC järjesti suuren vaalitilaisuuden Copen perustamiskokouksen päätöspäiväksi Bloemfonteiniin muutaman korttelin päähän Copen tilaisuudesta. Zuma oli pääpuhuja.

ANC:n turhautuminen on näkynyt myös lukuisina oikeudenkäynteinä viime viikkojen aikana. Puolue meni korkeimpaan oikeuteen Copen nimen vuoksi, sillä nimen sanottiin muistuttavan liikaa ANC:n pitämää kokousta vuonna 1955. Cope sai pitää nimensä.

ANC kävi oikeutta myös vaalisotkujensa vuoksi, mutta hävisi. Nyt puolue on ilmoittanut vievänsä Copen nimen perustuslakituomioistuimeen sekä vaalit korkeimpaan oikeuteen.

Politiikan asiantuntijat pitävät yleisesti uuden puolueen perustamista tärkeänä avauksena Etelä-Afrikan poliittisessa ilmapiirissä. Yhden puolueen käytännössä johtama maa on nähnyt merkkejä korruptoivasta käytännöstä, lahjaksi saaduista viroista ja puolueen lähelle keskittyneistä taloudellisista hankkeista. Oikeuskäytännön sanotaan suosivan ANC:n jäseniä. Näitä kysymyksiä käsiteltiin myös Copen perustavassa kokouksessa.