Jussi Joentausta

Pro feminismi -palkittu professori Teivo Teivainen toivoo

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka myönsi maanantaina Pro feminismi 2008 -palkinnon maailmanpolitiikan professori Teivo Teivaiselle Helsingin yliopistosta.

Nyt neljättä kertaa myönnettävä palkinto annetaan vuosittain miehelle, joka on tehnyt työtä rakenteellisen epätasa-arvon poistamiseksi, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja naisten aseman parantamiseksi.

Teivaista kiinnostavat feministiset tavat analysoida ja muuttaa maailmaa kyseenalaistamalla erilaisia rajoja. Hän on pohtinut, miten feministiset ajattelu- ja menettelytavat saataisiin mukaan vasemmistolaisuuteen, muutenkin kuin naispolitiikassa.

Teivaisen mielestä feministit voivat auttaa vasemmistoa havaitsemaan erilaisten asioiden poliittisen luonteen. Poliittisuuden skaalaa tulisi laajentaa.

– Kun analysoin esimerkiksi talouden ja politiikan välisen rajan merkitystä kapitalistisille valtasuhteille, löydän usein inspiraatiota feministeiltä, jotka ovat analysoineet yksityisen ja julkisen rajan merkitystä sukupuolten valtasuhteissa. Ne heijastuvat myös politiikkaan.

ILMOITUS

Finanssikriisikin
sukupuolittunut

Teivainen huomauttaa, että suhteessa globaaliin kapitalismiin yksi vähälle huomiolle jäänyt kysymys on se, miten nykyinen finanssikriisi ja sen seuraukset ovat sukupuolittuneet.

– Tässä kysymyksessä on monia ulottuvuuksia, esimerkkinä vaikkapa se, missä määrin elvytyspakettien työllistävät vaikutukset kohdistuvat naisiin ja miehiin.

Teivo Teivainen on professuurinsa lisäksi kansalaisaktivisti ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Häntä kiinnostavat erityisesti globaalin demokratian ja kansainvälisen oikeudenmukaisuuden poliittiset ja yhteiskunnalliset edellytykset.

Teivainen itse on tullut reippaasti ulos tutkijankammiostaan: ekonomismia, joksi hän mielellään uusliberalismia kutsuisi, voidaan hänen mielestään selättää myös bilettämällä. (KU)