Jarmo Lintunen

Kahdeksan euron tuntipalkka on liikaa!

Osa mainos- ja ilmaisjakelulehtien jakeluyrityksistä on sitä mieltä, että vajaat kahdeksan euroa on jakelutyötä tekeville liian suuri tuntipalkka.

Yritykset ovat valittaneet Työtuomioistuimeen Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n ja Tieto- ja tekniikka-alojen liitto TIKLI ry:n solmimasta työehtosopimuksesta. Sopimuksella haluttiin lopettaa viidakon lakien noudattaminen jakajien työsuhteissa. Siinä säädettiin jakajille ensimmäistä kertaa yleissitovat työehdot ja minimipalkka.

Yleissitovuuden vahvisti sosiaali- ja terveysministeriön yleissitovuuden vahvistamislautakunta.

– Lautakunnan näkemys on se, että yleissitovuuden ehdot täyttyvät, sanoo lautakunnan sihteeri Tuula Andersin STM:sta.

PAU:ssa on järjestösihteeri Seppo Kinnusen mukaan ollut työlistalla jo kauan saada alipalkattujen mainos- ja ilmaisjakelulehtien jakajien työehdot kuntoon. Tätä jakelutyötä tekevät pääsääntöisesti lapset, opiskelijat ja maahanmuuttajat.

– Painetta on ollut. Eikä asialle mitään mahdeta -tyylin kyselyjä on riittänyt. Tähän saakka liitolla ei ole ollut työkalua lähteä tilannetta muuttamaan. Nyt solmittu sopimus antaa voimaan tultuaan siihen mahdollisuuden.

ILMOITUS

Kinnusen mukaan PAU:ssa ollaan pantu merkille suurella tyytyväisyydellä epäkohdan saama julkisuus.

Alipalkatut jakavat
Kelan Sanomia

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki on jättänyt asiasta hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen.

– Miten on mahdollista, että meillä Suomessa toimii ala, joka käyttää lapsia halpatyövoimaa ilman minkäänlaisia työehtoja, kysyy Arhinmäki. Hän pitää ihmettelee esimerkiksi sitä, että Kelan Sanomien tapainen julkinen tiedote, jonka päätehtävä on sosiaaliturvasta tiedottaminen, jaetaan jokaiseen talouteen muun muassa lapsityövoimaa käyttäen.

PAU:ssa on selvitetty minkälaisessa palkkakuopassa sen sopimuspiiriin nyt tulossa olevat jakajat työskentelevät. Tietoon saadut kappalekorvausmaksut on muutettu tuntipalkoiksi, jolloin on päädytty siihen, että jakajille maksetaan 2–3 euron tuntipalkkoja.

PAU:n tavoittelema ja sopima muutos on iso, vaikka ei esimerkiksi sovittu minimipalkka todellakaan päätä huimaa.

Sopimus sisältää edelleen käytössä ollutta logiikkaa noudattaen kappalekorvaukset erikseen kerrostalo- ja omakotialueille. Kappalemäärän mukainen korvaus on kerrostaloalueella 5,08 senttiä ja omakoti- ja rivitaloalueella 5,30 senttiä. Korvaus maksetaan 1–2 tuotteesta ja jokainen lisätuote lisää korvausta 0,9 sentillä.

Oleellisin uudistus on se, että kappalemäärien mukaan lasketun korvauksen lisäksi sopimukseen sisältyy takuu siitä, että jakajan tulee ansaita tietty tuntipalkka. Se on pääkaupunkiseudulla 7,88 euroa ja muualla Suomessa 7,59 euroa.

Kinnusen mukaan mainos- ja ilmaisjakelulehtien jakajien palkka vastaisivat näin sanomalehden jakajien alinta palkkaa.

Yleissitovuus
täyttyy

Sopimuksen toteutumisen esteenä on vielä meneillään oleva valitusprosessi. Sen lisäksi toteutumiselle on toinenkin este, joka vaatii aktiivisuutta jakajalta, mutta on myös suuri haaste ammattiliitolle.

Tuntipalkan saaminen tulee edellyttämään sitä, että jakaja reklamoi työnantajalle siitä, että hänelle maksettu korvaus ei vastaa sovittua tuntipalkkaa.

PAU:ssa ja TIKLI ry:ssä ollaan yhtä mieltä siitä, että järjestöjen solmima tes täyttää yleissitovuuden vaatimukset.

– PAU:n ja TIKLI ry:n sopimuksen piirissä on yli 20 000 jakajaa. Suurin nyt solmitun sopimuksen piirissä olevista yrityksistä on entisestä Postista muodostunut Itella. kertoo TIKLI ry:n toimitusjohtaja Harri Hietala.

Hietala korostaa TIKLI ry:n ja PAU:n sopimuksen oikeutusta silläkin, että se kattaa kaikki mahdolliset tavat jakaa erilaisia julkaisuja.

– Me emme ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka katsovat, että mainosten ja ilmaislehtien jakelutavan ei pidä olla millään tavalla säännösteltyä. Mutta olemme kyllä sitä mieltä, että korvaukset eivät voi olla samalla tasolla kuin perusjakelussa tai varhaisjakelussa.

Työtuomioistuimella
viimeinen sana

STM:n päätöksestä työtuomioistuimeen valittajat ovat TIKLI ry:hyn kuulumattomia järjestäytymättömiä yrityksiä, jotka jakavat pelkästään mainos- ja ilmaisjakelulehtiä. Suurin niistä on Janton-viestintäkonserniin kuuluva Suomen Suoramainonta Oy. SSM-ketjuun kuuluu 52 jakeluyritystä. Ketjun yritysten palveluksessa on noin 8 000 jakajaa.

Valittajat vaativat päätöksen purkamista, koska PAU ja TIKLI ry eivät niiden mielestä edusta riittävässä määrin jakelutoimialalla toimivia yrityksiä ja niiden henkilökuntaa.

STM:n Andersinin työehtosopimusten vahvistamislautakunta on pyytänyt PAU:lta ja TIKLI ry:ltä lausunnot valituksesta. Lautakunta antaa tämän jälkeen oman lausuntonsa asian lopullisesti päättävälle Työtuomioistuimelle.