Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa

Hallitus myönsi yllättyneensä taantuman syvyydestä

Työmarkkinajärjestöt esittävät hallitukselle nipun toimenpiteitä talouskehityksen elvyttämiseksi. Hallitus lupasi toteuttaa niistä osan jo lisäbudjetissa.

Suomalaiset työmarkkinajärjestöt ovat viime viikkoina koonneet yhdessä toimenpidepakettia, jonka avulla maan talouskehitystä voidaan elvyttää ja työttömyyden kasvua estää. Järjestöt jättivät tiistaina esityksensä hallitusryhmien puheenjohtajille Kesärannassa. Lisäksi palkansaajajärjestöt jättivät myös omia ehdotuksiaan.

Työmarkkinajärjestöjen esitykset olivat hyvin konkreettisia yksittäisiä tie- ja ratahankkeita myöten. Tärkeimpänä pidetään rahoitusmarkkinoiden elvyttämistä. Se on välttämätöntä rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi ja terveen yritystoiminnan jatkumiseksi.

Erityksen painokkaasti järjestöt vaativat panostusta rakentamiseen sekä kuntien ja valtion investointien aikaistamiseen. Perusväylänpidon rahoitukseen vaaditaan merkittävää lisäystä. Ratahankkeita ja tieinvestointeja vaaditaan aikaistamiseksi. Lomautetuille ja työttömille vaaditaan koulutuksen ja työnvälityksen tehostamista.

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava vaativat lisäksi hallitusta perumaan valtion tuottavuusohjelman edellyttämät henkilöstövähennykset. Järjestöjen mukaan talouskriisin myötä tuottavuusohjelman taloudelliset perusteet ovat poistuneet.

Osa esityksistä
lisäbudjettiin

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) kiitti järjestöjä esityksistä ja korosti hallituksen haluavan jatkaa keskusteluja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vanhanen korosti, että taantumaan syvyys, joka edelleen syvenee, tuli hallituksellekin yllätyksenä.

ILMOITUS

Hän sanoi hallituksen pyrkivän etsimään yhteistyössä järjestöjen kanssa ne toimet, joilla voidaan työllistää mahdollisimman nopeasti ja kannattavasti.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.) kiitteli järjestöjen esityksiä. Hänen mukaansa ne ovat paljolti samoja kuin ministeriöt tai kolmikantaiset työryhmät ovat valmistelleet. Kataisen mukaan moni järjestöjen paperissa oleva esitys tulee päätymään hallituksen seuraavaan lisätalousarvioesitykseen.

Palkansaajajärjestöjen mukaan valtiovallan ei pidä uhata työttömyysturvan leikkauksilla ja siten aiheuttaa suomalaisissa kotitalouksissa työvoimapulaa. Tällä viitattiin sata-komiteassa olleisiin esityksiin työttömyysturvan heikentämisestä. Katainen ei suostunut ottamaan asiaan kantaa.

– Sata-komiteassa tehdään sata-komitean työtä, hän torppasi keskustelun.

Tulokierros
keskustelussa

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen (sd.) oli tapaamiseen tyytyväinen. Hänen mukaansa oli merkittävää, että ensin palkansaajajärjestöt ja sitten kaikki työmarkkinajärjestöt päätyivät yhteisiin esitykseen talouden elvyttämiseksi. Hänen mukaansa on tärkeätä, että jatkotoimet tehdään yhdessä järjestöjen ja hallituksen kesken.

Tapaamisessa arvioitiin myös työmarkkinatilannetta ja sovittiin, että keskustelua jatketaan tammikuussa.

Pääministeri Vanhanen kuitenkin toivoi malttia seuraavalla kierroksella. Hänen mukaansa 1,5 prosenttia suuntaan tai toiseen merkitsee 40 000 työpaikkaa.

Keskustelun työmarkkinaosioita ei tiistaina suuremmin selvitelty. EK:n toimitusjohtaja Leif Fagernäs kuitenkin kertoi, että palkansaajapuolella ei enää suuremmin haikailtua tupoa.

Palkansaajajärjestöt vetosivat jälleen kerran työnantajiin, jotta yritysten vahvoja taseita käytettäisiin nyt henkilöstön osaamistason kohottamiseen ja pidättäydyttäisiin mahdollisimman pitkälle lomautuksista ja irtisanomisista.