Pekka Sipola

Tutkija korottaisi perusetuuksia köyhyyden poistamiseksi

Suomen aineellinen vauraus on 90 vuodessa yli kymmenkertaistunut. Viime vuonna bruttokansantuote henkeä kohti nousi hieman yli 33 000 euron.

Tutkija Jouko Karjalainen Stakesista sanoo, että ”meillä olisi nyt varaa poistaa köyhyys”.

– Miljardi euroa on löytynyt ihan kevyesti keski- ja suurituloisten veronkevennyksiin. Jos saman verran pantaisiin perusetuuksien korottamiseen, sanottaisiin köyhyydelle näkemiin.

– Olemme verrattomasti vauraampia kuin 1918 ja voisimme, jos niin haluaisimme, poistaa köyhyyden, Karjalainen huomauttaa.

ILMOITUS

Noin 600 000
köyhyysrajan alla

Suomen asukasluku 1918 oli runsaat 3,1 miljoonaa. Nykymittarein käytännössä kaikki olivat köyhiä. Suomessa arvioidaan noin 600 000 ihmisen (12 % väestöstä) elävän köyhyysrajan alapuolella. Köyhäksi katsotaan henkilö, jonka tulot jäävät alle 60 prosentin mediaanitulosta.

Karjalainen muistuttaa, että tuloköyhyysmittari on suhteellinen käsite.

– Se hakee vastausta siihen, mikä on sellainen tulotaso, jolla vallitsevissa oloissa yksilöt tai perheet tulevat säällisesti toimeen. Tarkkoja vastauksia on vaikea antaa. Ihmisten olosuhteet vaihtelevat niin paljon.

Toinen määritelmä pitää köyhinä toimeentulotuen saajia. Heitä on arviolta 340 000. Jos käytetään subjektiivista arviota, noin joka viides pitää itseään köyhänä.

Lisärahoitusta
tarvitaan

Jouko Karjalainen ei usko, että köyhyys voitaisiin poistaa ilman lisärahoitusta.

– Jos sitä ei tule, ei köyhyyttäkään pystytä poistamaan. Jälkeenjääneisyys nimenomaan alimmissa sosiaalietuuksissa on niin suuri. Olennaista olisi saada kurotuksi umpeen eroa työssäkäyvän väestön ja tuen varassa elävien välillä, Karjalainen sanoo.

Talouden taantuma on tunkemassa sosiaaliturvan korjaamisen tielle. Monet pitkäaikaistyöttömistä joutuivat kilometritehtaalle jo 1990-luvun laman aikana.

– Heidän sosiaalietuutensa eivät riitä ihmisarvoiseen elämään, ja tuleva työeläkekin jää hyvin pieneksi.

– Pitkäaikaistyöttömissä meillä on tämän päivän köyhälistö. Yksinäiset ovat siinä joukossa yliedustettuina, ja toinen suuri ryhmä köyhiä ovat yksinhuoltajat, Karjalainen sanoo.