Jarmo Lintunen

Ay-liike ei hyväksy työttömyysturvan heikentämistä

Sosiaaliturvan uudistusta valmisteleva sata-komitea on pohjustamassa mittavaa konfliktia ay-liikkeen ja hallituksen kanssa, jos komitean vähemmistö saa läpi kantansa työttömyysturvan heikentämisestä.

Sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista valmistelevan sata-komitean pitäisi antaa kuukauden loppuun mennessä esityksensä sosiaaliturvauudistuksen päälinjoista. Komitean viimeinen kokous tänä vuonna on 18. joulukuuta. Sitä ennen komitean kokoontuu vain tämän viikon torstaina.

Komitea on kuukauden riidellyt puheenjohtajansa entisen kansliapäällikön Markku Lehdon marraskuun alussa tekemästä luonnoksesta uudistuksen suuntaviivoiksi. Komitealähteiden mukaan asiassa ei ole edistytty lainkaan. Mikäli komitean puheenjohtaja päätyy esittämään omaa esitystään, kyseessä on silloin komitean vähemmistön esitys.

SAK:n apulaisjohtaja Kaija Kallisen (vas.) mukaan komitean työn suurin ongelma on työttömyysturva ja siihen liittyvät työvoimapalvelut ja niiden saatavuus.

Viime mainittu on noussut esille, koska valtio aikoo tuottavuusohjelmassaan karsia työvoimatoimiston henkilöstöresursseja.

– Jo se yksinomaan on ongelmallista ja lisäksi mitään lisää rahaa ei ole luvassa itse työvoimapalvelujen puolelle. Miten muka onnistuttaisiin saada työttömästä nopeammin ja tehostetummin kiinni työn syrjään, jos palvelupuoli repsottaa, ihmettelee Kallinen.

ILMOITUS

Työmarkkinaosapuolet
ja kepu vastatusten

Komitean puheenjohtajan Markku Lehdon hahmotelmassa perusturva ja ansiosidonnainen turva erottaisiin toisistaan. Näin perusturvaa voitaisiin keskustapuolueen ikiaikaisen linjan mukaisesti korottaa ilman, että samalla ansioturva nousisi. Kun työttömyysturvaan ei ole tulossa lisää rahaa, perusturvan mahdollinen korottaminen otettaisiin pois heikentämällä ansioturvaa,

Palkansaajajärjestöt ja työnantajien EK ovat tätä linjausta vastaan. Nykyisin voimassa oleva perusturvan ja ansioturvan yhteys on ollut voimassa vuodesta 1985 lähtien ja järjestöjen mukaan se on osoittautunut toimivaksi.

– Kaavailun mukaan valtio ei jatkossa rahoittaisi yhdenvertaisesti kaikkien työttömien päivärahaa, kuten nyt on laita, sanoo Kallinen.

Hallituksen edustajien mukaan kytkentä tulee liian kalliiksi, jos perusturvan lisäksi valtion pitäisi edelleen rahoittaa ansioturvaa.

– SAK haluaa pitää tämän yhteyden edelleen. Valtion velvollisuus on rahoituksessa kohdella yhdenvertaisesti kaikkia työttömiä riippumatta siitä, ovatko nämä vakuuttaneet itsensä työttömyyskassoissa tai eivät, korostaa Kallinen.

Ay-liike vastustaa
heikennyksiä

Työttömyysturvaan Lehto esittää useita heikennyksiä. Näitä ovat mm. työttömyysturvakauden jakaminen työnhaku- ja aktivointikausiin, joka johtaisi joidenkin hakijoiden osalta työttömyysturvakauden puolittumiseen nykyisestä kahdesta vuodesta. Ammattiyhdistysliikkeen kantana on päinvastoin se, että työttömyysturvan taso pitäisi nostaa pohjoismaiselle tasolle.

Ay-liike korostaa, että työttömyysturvaa ei tule heikentää Lehdon esitysten mukaisesti. Mikäli hallitus kuitenkin päättää pysyä tällä linjalla, se merkitse SAK:n apulaisjohtajan Kaija Kallisen mukaan selkeää konfliktia ay-liikkeen kanssa.

– Me emme hyväksy työttömyysturvan tai sen rahoituksen heikentämistä. Olemme lähteneet komiteaan sillä uskolla, että siellä haetaan parannuksia sosiaaliturvaan, myös sellaiseen sosiaaliturvaan, joka koskee työssäolevia ihmisiä, painottaa Kallinen.

Hallituksen asettaman aikataulun mukaisesti peruslinjausten jälkeen on komitean listalla esitysten talous- ja työllisyysvaikutusten selvittäminen helmikuun 2009 loppuun mennessä. Komitean toimikausi päättyy kuitenkin vasta 2009 lopussa, joten aikataulut saattavat vielä venyä.

Komitean eräs perusongelma tulevaisuutta ajatellen on se, että sen työhön ei hyväksytty oppositiopuolueiden edustajia, kuten vastaavissa suurremonteissa on ollut tapana. Kun hallituspuolueet joskus vaihtuvat, niin monia asia voi nousta uudelleen pöydälle.