Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa

Yritysten yhteiskuntavastuu nousee heti ihmisten puheisiin, kun tulee ilmoituksia tehtaiden lopettamisista tai isoista irtisanomisista. Yrityksetkin puhuvat yhteiskuntavastuusta, mutta niiden puheissa on eri sisältö kuin tavallisten kansalaisten puheissa.

Yritykset ymmärtävät yhteiskuntavastuulla, yritysvastuulla tai kestävän kehityksen mukaisesta toiminnalla vapaaehtoisia toimia, joiden tavoitteena viime kädessä on hankkia kilpailuetua ja nostaa yrityksen arvoa. Kyse ei ole hyväntekeväisyydestä.

Monet sijoittajat ja myös asiakkaat haluavat yrityksiltä paljon muutakin tietoa kuin minkälainen tuotto sijoitetulle pääomalle on tullut tai mitä tonni sanomalehtipaperia maksaa.

Tietojen on oltava vertailukelpoisia. Tätä varten maailmalla on luotu useita malleja, minkä mukaan yhteiskuntavastuun kantamisesta raportoidaan. Vertailukelpoiset tiedot antavat mahdollisuuden laittaa yrityksiä myös paremmuusjärjestykseen.

Vastuullisuus nostaa
osakekurssia

Eräässä tuoreessa vertailussa suomalaisyritykset pärjäsivät maailmanmittakaavassakin hyvin sekä taloudellisen että ympäristövastuun kantamisessa, mutta sosiaalisen vastuun kantamisessa sijoitus oli paljon kehnompi.

ILMOITUS

Tutkimuksen tuloksista talous- ja ympäristötoimittajien tilaisuudessa kertonut professori Lars G. Hassel Åbo Akademista ei usko suomalaisten silti välttämättä olevan huonoja sosiaalisen vastuun kantamisessa.

– Ehkä ne eivät osaa kertoa asioistaan.

Hassel on ollut mukana tutkimassa, miten yritysten ympäristövastuun kantaminen näkyy amerikkalaisyritysten tuloksissa ja arvon muutoksessa. Toimialoilla, joilla ympäristöriskit ovat suuria, vastuullinen toiminta heikentää tulosta, muilla parantaa. Mutta kaikilla toimialoilla ympäristöasioista huolehtiminen hyvin nostaa osakkeen arvoa.

Selittämätön piirre on se, että yritykset näyttävät joutuvan maksamaan enemmän tarvitsemastaan pääomasta, jos ne kantavat sosiaalisen vastuunsa hyvin. Jos ne noudattavat hyviä hallintotapoja ja huolehtivat ympäristövastuustaan, rahaa sen sijaan saa halvemmalla.

Saneeraustoimista ja niihin liittyvistä irtisanomisista joskus seuraava pörssikurssin nousu on Hasselin mukaan kuitenkin yleensä vain tilapäinen heilahdus.