Jarmo Lintunen

Työnantajien asenne Metallin sopimuksen jatkamisen uhkana?

Metallialan voimassa olevaan työehtosopimukseen sisältyvän paikalliserän sopimisessa on edetty, mutta ei Metallityöväen liittoa tyydyttävällä tavalla. Räikein epäkohta on se, joillakin työpaikoilla jäätiin syksyn korotuksissa sopimuksesta huolimatta kokonaan ilman paikallista erää.

Metallin sihteeri Matti Mäkelä (vas.) katsoo tapahtuneen johtuvan työnantajan asennoitumisesta. Se noudattaa Elinkeinoelämän (EK) linjauksia ja haluaa kasvattaa palkkaeroja.

– Olen sitä mieltä, että ellei työnantajilta löydy parempaa asennetta, edellytyksiä nykyisen sopimuksen jatkumiseen ei ole, totesi Mäkelä eilen alkaneessa Metallin liittovaltuuston kokouksessa.

Liiton puheenjohtaja Riku Aalto (sd.) päätteli kokemusten työpaikoilla osoittavan, että työnantajilla on itsetarkoitus jakaa rahaa niin, että on paljon niitä, jotka eivät saa edes pientä osuutta paikallisesti sovittavasta potista.

– Nyt on pakko kysyä ääneen, haluaako työnantaja näin menetellessään pikemminkin rangaista kuin palkita, Aalto totesii.

Metallin viime vuoden kesällä solmitun tessin mukaan lukeutui viime kuussa maksettuun palkankorotukseen yleiskorotuksen lisäksi paikallisesti sovittava 1,6 tai 1,0 prosentin suuruinen erä. Isompi osuus jaettiin työpaikoilla, joilla päästiin potin jakamisen sopimukseen.

ILMOITUS

Ellei sopimusta syntynyt, jaettiin pienempi potti tasan kaikille.

Voimassa olevassa tessissä on sovittu kolmesta yleiskorotuksen rinnalla toteutettavasta paikallisesta palkkaerästä. Ensimmäinen korotus maksettiin vuosi sitten. Tyytymättömyys sen toteutukseen sai osapuolet saman neuvottelupöydän ääreen, ja edellytykset paikalliseen sopimiseen parantuvatkin. Paikallisen erän korkeamman potin saajien määrä kasvoi.

Tämän syksyn selvityksen mukaan alan työntekijöistä 75 prosenttia työskenteli yrityksissä, jotka jakoivat paikallisen erän 1,6 prosentin suuruisena, kun viime vuonna sovitun 1 prosentin paikallisen erän piirissä oli työntekijöistä vähemmän – 60 prosenttia.

Paikallisessa sopimisessa edettiin, mutta siitä huolimatta Metallityöväen Liitossa ollaan erittäin tyytymättömiä siihen, että työpaikoissa, joissa päästiin sopimukseen 1,6 prosentin jakamisesta jäi lähes joka viides ilman paikallista erää.

Eri kannat kannustavasta
palkkapolitiikasta

Aalto ja Mäkelä näkevät pitävät tärkeänä tästä epäkohdasta huolimatta jatkaa paikallista sopimista, mutta näkevät suurimman esteen siinä etenemisessä olevan työnantajien asenteessa.

– Meillä on erilainen käsitys kannustavasta palkkapolitiikasta, sanoo Mäkelä. Metallityöväen Liitto pyrkii edistämään paikallisella erällä päinvastaista, tasapuolisen palkkapolitiikan linjaa. Mäkelä näkee työnantajan asennoitumisen uhkaavan viedä edellytykset laajentaa paikallista sopimista käytössä olevalla rakenteella.

– Nykymallisa luottamusmiesten vaikutusmahdollisuudet ovat liian pienet ja he kokevat ajautuneensa puun ja kuoren väliin. Lisäksi ongelma on, että taulukkopalkat tulrevat jääään jälkeentällä rakenteella.

Aallon mukaan Metallissa ei voida pitää kannustavana ja oikeudenmukaisena palkkapolitiikkana sitä, että joku voi jäädä kokonaan ilman sovittua palkallisen palkkaerää.

Vuoden 2009 palkankorotuksen tasoista ei ole vielä sovittu. Voimassa oleva sopimuksen jatkosta neuvotellaan ensi keväänä.

Työnantajat
ylireagoivat

Matti Mäkelän mielestä useat työnantajat ylireagoivat monen hyvän vuoden jälkeen iskeneessä taloustaantumassa.

– Yritysten johdolle ovat optiot ja osingot kelvanneet vuosien saatossa. Nyt talouden taantuman aikana on jälleen kerran tullut selväksi ketkä joustavat.

Mäkelän mukaan 5 000 Metallin jäsentä on joutunut jo yt-menettelyn piiriin.

Lomautusten ja irtisanomisten sijasta yrityksissä tulisi Mäkelän mielestä käyttää tilaisuus työntekijöiden kouluttamiseen, työympäristön kuntoon saattamiseen ja yritysten toiminnan kehittämiseen.

Hän vaati myös valtiovaltaa pitämään yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Se tarkoittaa liikenne- ja rakentamishankkeisiin satsaamista ja lisärahoituspäätöksiä jo valmiina olevien korjaus- ja infrahankkeiden nopeuttamiseksi.