Eeva Suorlahti

Yksityissektorin työttömyys ja lomautukset lisääntyvät

Valtion henkilöstön vähentäminen asettuu uuteen valoon, kun yksityinen sektori lomauttaa ja irtisanoo.

– Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa valtion tuottavuusohjelman henkilöstövähennyksistä on luovuttava kokonaan, sanoo puheenjohtaja Antti Palola palkansaajajärjestö Pardiasta. Pardian jäsenistä suuri osa on valtion palveluksessa.

Valtion tuottavuusohjelman on määrä vähentää valtion henkilöstöä 14 400 hengellä vuoteen 2015 mennessä.

– Nyt, kun yksityinen sektori kertoo päivittäin yt-neuvotteluista, joilla on tarkoitus lomauttaa ja irtisanoa ihmisiä, ei ole järkeä jatkaa valtion työpaikkojen vähentämistä, Palola sanoo.

– Henkilöstövähennykset karsivat harvaan asuttujen alueiden luontaisia valtion työpaikkoja. Yksityinen sektori vähentää työpaikkoja samoilta alueilta samaan aikaan.

ILMOITUS

Laaja tuki
luopumiselle

Palolan mielestä suomalaisen poliittisen järjestelmän uskottavuus joutuu vaakalaudalle, jos nykyisessä taloustilanteessa valtion työpaikkojen vähentäminen naamioidaan tuottavuusohjelmaksi.

– Eduskunnan valiokunnat ovat olleet kriittisiä tuottavuusohjelmaa kohtaan ja yksittäisistä kansanedustajista suurin osa pitää valtion työpaikkojen vähentämistä järjettömänä. Tulee ihmetelleeksi, miksi sitä toteutetaan, jos on laaja tuki sille, että siitä luovuttaisiin, Palola pohtii.

Hän vaatii maan hallitusta reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen. Korkeasuhdanne on ohi.

– Kun tilanne muuttui, pitäisi politiikkaa reivata uuteen suuntaan. Minusta ainoa johtopäätös, jonka hallitus voi vetää, on luopua työpaikkojen vähentämisestä.

Vaikka vähennykset koskevat kaikkia valtionhallinnon aloja, nousee epäkohtien kukkaseksi työvoimahallinto. Siinä tuottavuusohjelman toteuttaminen näyttää erityisen rumalta, kun työvoimatoimistoista vähennetään väkeä työttömyyden lisääntyessä.

– Onhan tämä aivan kornia, Palola sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta on tarkoitus kokonaisuudessaan vähentää vuoteen 2015 mennessä yli 2 000 henkeä.

Henkilöstön vähennystä
tuottavuuden sijaan

Palola muistuttaa monien tahojen arvioineen, että tuottavuusohjelmassa on käytännössä kyse henkilöstön vähennysohjelmasta eikä niinkään tuottavuuden parantamisesta.

Tätä mieltä oli muun muassa loppukeväästä ulkopuolinen arvioitsija, jolta valtiovarainministeriö tilasi väliraportin tuottavuusohjelman toteuttamisesta. Se piti ohjelmaa poukkoilevana ja lyhytjänteisenä ja arvioi, että siitä puuttuu aito tahto tuottavuuden parantamiseen.

Palola arvioi, että tuottavuusohjelman arkkitehdit innostuivat liikaa ylioptimistisista työvoimapulan ennusteista ja yhdistivät sen suurten ikäluokkien eläköitymiseen, jonka kautta arvioitiin saatavan vähennettyä kätevästi valtiolta työpaikkoja.

Työntekijöitä olisi jäänyt enemmän yksityisen sektorin käytettäväksi.