Vasemmistoliiton puheenjohtaja Martti Korhosen puoluevaltuustossa esittämä ”moderni suomalainen New Deal” taloustaantuman sosiaalisten vaikutusten torjumiseksi koostuu kolmesta peruselementistä.

1) Julkisten menojen kasvattaminen

Sosiaalisia tulonsiirtoja ja julkisia hyvinvointipalveluja on lisättävä köyhyyden torjumiseksi ja ostovoiman lisäämiseksi. Myös julkisia investointeja eli rakentamista sekä erityisesti liikenne- ja rautatieinvestointeja on lisättävä.

2) Aktiivinen työvoimapolitiikka

Työttömyyden ei saa antaa pitkittyä, kuten 1990-luvulla. Irtisanomiskynnystä on nostettava, ja suuryhtiöt on pantava miettimään vaihtoehtoisia säästötapoja irtisanomisille. Työvoimapolitiikkaa on tehostettava ja panostettava erityisesti sellaiseen työvoimapoliittiseen koulutukseen, joka lisää ihmisten työmarkkinakelpoisuutta ja vastaa elinkeinorakenteen muutokseen. On myös huolehdittava siitä, että työttömien tulot säilyvät kohtuullisina työttömyyden tai koulutusjaksojen aikana.

3) Asuntoahdinkoon puuttuminen

Hallituksen on välittömästi käynnistettävä toimenpideohjelma, jolla helpotetaan niiden ihmisten asemaa, jotka ovat finanssikriisin aiheuttaman luottokriisin ja työpaikan menetyksen vuoksi ajautumassa kotinsa pakkomyyntiin. Esimerkiksi Asumisen rahoittamis- ja kehityskeskus ARA:n pääomia voidaan käyttää tällaisten ihmisten asuntojen tilapäiseen lainoitukseen pankkitoimintaa pitkäaikaisemmalla vakuusmenettelyllä.

Lisäksi vuokratalorakentamisen edellytykset on turvattava, tarvittaessa aravalainoilla. Ensi vuoden talousarvioon on varattava lainoitusvalmiudet vähintään 10 000:lle valtion tukemalle uudelle asunnolle. Korjausrakentamista on vauhditettava satsaamalla asunto-osakeyhtiöiden korjausavustustukeen. (KU)