Tuore tutkimus osoittaa, että turvallisuuslähtöisellä suunnittelulla voidaan lisätä asuinalueen turvallisuutta.

– Muotialan asuinalue koetaan merkittävästi turvallisempana kuin Tampereen muut asuinalueet, kertoo tutkija Marketta Kyttä.

Muotialan on ensimmäinen asuinalue Suomessa, joka on suunniteltu turvallisuuslähtöisesti. Tavoitteena on ollut rikollisuuden ennaltaehkäisy ja asuinalueen koetun turvallisuuden lisääminen.

Teknillisen korkeakoulun tutkimus perustuu muun muassa asukkaiden haastatteluihin. Turvallinen asuinalue – Tampereen Muotiala suunnitelmissa ja kokemuksissa -julkaisussa esitellään myös turvallisuuslähtöiseen suunnitteluun ja koettuun turvattomuuteen liittyviä teorioita.

Yksi turvallisuussuunnittelun tärkeimmistä periaatteista Kytän mukaan on luonnollisen valvonnan mahdollistaminen. Kun talon ikkunoista näkyy sisäpihoihin, pääovelle ja parkkipaikalle, ulkotilojen valvonta helpottuu.

ILMOITUS

– Tärkeä periaate on myös se, että yksityinen ja julkinen tila rajataan selkein merkein.

Muotialassa nyt käytetty turvallisuuslähtöinen suunnittelukonseptio on suosiossa erityisesti USA:ssa. Suomessa mallia ei tiettävästi ole aiemmin käytetty.

Meillä asuntoalueiden turvallisuus ymmärretään ennen kaikkea liikenneturvallisuutena. Mutta tilanne on muuttumassa.

Turvallisuusnäkökohdat saattavat jatkossa nousta enemmän esille asuinalueiden rakentamisessa. Kyttä ja muut Muotiala-tutkijat suosittavat silloin käyttöön pehmeää, pohjoismaista tulkintaa turvallisuussuunnittelusta.

– Omaisuuden suojelu, esimerkiksi autojen valvontamahdollisuus ei saa painottua liiaksi. Kovan linjan suunnittelussa turvallisuutta haetaan aidoilla, valvontakameroilla ja lukoilla.

– Pohjoismaihin sopii paremmin pehmeä turvallisuussuunnittelu, jossa päähuomio kiinnitetään luonnolliseen valvontaan ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Monien suunnittelijoiden mielestä asuinalueen turvallisuus kuuluu automaattisesti hyvään suunnitteluun.

– Tutkijat puhuvat pelon maantieteestä. Turvallisuus on herkkävireinen asia. Siitä puhuminen voi tehdä hallaa koko asialle.

Miksi sitten tarvittiin Muotialan kokeilu, jos asiasta ei pitäisi rummuttaa?

– Onhan mielenkiintoista katsoa, mitä tulokset ovat, jos asiaan kuitenkin kiinnitetään erityistä huomiota. Ja Muotialan osoitti, että turvallisuuteen keskittyminen kannatti, Kyttä sanoo.