Jarmo Lintunen

Työttömyysturvan heikentämiselle ei mitään perusteita

Sosiaaliturvan uudistamiskomiteasta tihkuneet tiedot aikeista heikentää työttömyysturvaa saivat SAK:n valtuuston kokouksessa osakseen täystyrmäyksen.

– SAK:n on torjuttava kaikki työttömyysturvaa koskevat heikennysyritykset, kiteytti yksimielisen valtuuston kannan Kiljavalla Puuliittoa edustava Asko Saarinen. Sama näkemys toistettiin valtuustopuhujapöntössä moneen kertaan ja se oli myös pääaihe kokoustauoilla. Sosiaaliturvakomiteassa esitetylle työttömyysturvan heikentämiselle ei nähty olevan mitään perusteita.

– Päinvastoin. Se epäkohdat on korjattava ja tuen tasoa nostettava, katsoi valtuusto ja muistutti myös työelämään tulevien sekä pätkätyöntekijöiden turvan kehittämisen merkityksestä valmisteilla olevassa uudistuksessa.

Toivetalkoot toteutetaan nyt työreformin keinoin, kuului näkemys maata johtavan hallituksen toimista.

Työttömiä ei saa asettaa vastakkain.

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola kuvasi halpamaiseksi politikoinniksi ”laittaa köyhät jakamaan köyhyyttä keskenään”.

Tällaiseksi toiminnaksi hän katsoi Sata-komiteassa esitetyt pyrkimykset asettaa työttömyyskassan jäsenet ja työmarkkinatukea saavat pitkäaikaistyöttömät vastakkain.

ILMOITUS

Huutola myöntää, että sosiaaliturvaa uudistavassa komiteassa toki esitetään parannusta peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen, mutta hän ei hyväksy sitä, että parannuksen hintana olisi työttömyyskassaan kuuluvien palkansaajien turvan heikentäminen raunioittamalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoitus.

Ay-liike ei hyväksy työttömyyskassojen kautta turvansa varmistaneiden rankaisemista heikennyksillä, vaan sen ehdottomiin vaatimuksiin kuuluu ansio- ja perusturvan rahoituksen ja tason kytkennän säilyttäminen.

Eläkkeelle siirtymisensä aikataulusta lauantaina ilmoittanut puheenjohtaja Lauri Ihalainen vaati Sata-komiteaa pysyttäytymään uudistustyössään pohjoismaisen mallin raameissa.

Kannustimet voivat
olla positiivisia

– Sosiaaliturvan parantamisehdotuksia pitäisi katsoa köyhyyden vähentäminen, sosiaaliturvan selkeyttämisen ja kannustavuuden näkökulmasta, edellytti Ihalainen. Hän piti mahdollisena parantaa sosiaaliturvaa myös kannustavuutta lisäämällä. Tällainen toimi olisi komiteassakin esillä ollut aktiivitoimissa olevien turvan tason nostaminen.

Nurmijärven sosiaalilautakunnan jäsenenä pitkään toiminut Pirkko Vertti sanoo joutuneensa luottamustoimessaan toteamaan, miten vaikeata elämä voi olla jo vallitsevan työttömyysturvan varassa.

– Nykyinen työttömyysturva on yhtä luukulta luukulle juoksemista ja aivan liian alhaisella tasolla. Miten joku voi edes ajatella sen leikkaamista?

Julkisten ja hyvinvointialojen liittoa (JHL) SAK:n valtuustossa edustava Vertti on aivan eri linjoilla työttömyysturvaa leikkaavien kanssa. Hän lyhentäisi turvan työssäoloehtoa ja nostaisi tukien tasoa.

Kepun kannustuslinja
johtaa katastrofiin

Palvelualojen ammattiliitto Pamin sak-valtuutettu Inkeri Harri katsoi sata-komiteasta kiirineiden viestien olevan iso huolen aihe nimenomaan pienipalkkaisella kiinteistöpalvelualoilla.

– Turvaan kohdistuvat heikennykset koskisivat juuri meidän alaa.

– Meidän alalla siivousliikkeet kilpailevat keskenään. Kilpailu on oikein raadollista ja härskiä. Jo nyt on aivan päivittäistä, että kilpailutuksessa hävinneen yrityksen työntekijä jää odottamatta vaille työtä.

Harri katsoo ”perusturvaihmisenä”, että rahoitus vähimmäisturvan parantamiseen on kerättävä sosiaalisesti oikeudenmukaisella verotuksella. Verohelpotukset on suunnattava heikoimmin ansaitseviin.

– En oikein tiedä, viekö tässä kokoomus vai kepu. Se on varma, että suurin vika komitean työskentelyssä on siinä, että komitean kokoonpano on yksipuolinen ja oppositio on jätetty sen ulkopuolelle, arvioi
Paperiliiton Tuomo Alanen Jämsästä.

Työmarkkina-asioissa kepu näyttää hänestä olevan pääarkkitehti.

– Edessä on katastrofi, jos tässä taloustaantumassa lähdetään toteuttamaan kepulaista kannustuslinjaa. Siinä työnantajia kannustetaan etuuksia parantamalla ja työntekijöitä niitä heikentämällä.

Valtion toimet
eivät riitä

SAK:n valtuusto piti hallituksen viime viikon korjausliikkeitä taantuman vahingollisia seurauksia vastaan riittämättöminä. Se edellytti valtiolta nopeita päätöksiä lisärahoituksesta, jotta jo tiedossa olevia korjaus- ja infrastruktuurihankkeita päästäisiin toteuttamaan.

Valtuuston mielestä valtion lisäksi myös yritysten on kannettava vastuunsa ja pidettävä kiinni ammattitaitoisesta työvoimasta. Muutosturva on ulotettava koskemaan myös lomautettuja. Yritysten taloudellista vastuuta irtisanomistilanteissa on SAK:n valtuutettujen mielestä lisättävä tuntuvasti.

Puheenjohtaja Ihalainen toisti vaatimuksensa julkisesti tuetun vuokra-asuntotuotannon nelinkertaistamisesta nopeassa aikataulussa sekä uudisti ehdotuksensa kansallisen rakennerahaston perustamisesta.