J.P. Pulkkinen: Kaikki onnelliset perheet. Teos 2008. 206 sivua.

Kaikki onnelliset perheet on tarina tavallisista perheistä. Siitä, miten puolison ja vanhemman äkillinen rakastuminen toiseen ihmiseen vaikuttaa koko perheen elämään. Lähtökohtaisesti teos tuntuu hieman tylsähköltä, samaa asiaa sivuavia kirjoja on viime aikoina kirjoitettu paljon. J. P. Pulkkisen Kaikki onnelliset perheet rakentuu kuitenkin hyvin eri tavalla moniin muihin asiaa käsitteleviin kirjoihin verrattuna.

Kaikki onnelliset perheet kertoo Antista ja Sarasta, joista kumpikin on naimisissa tahoillaan. He tapaavat toisensa sattumalta Italiassa ja aivan yhtä sattumalta Suomessa. Heitä yhdistää myös yhteinen tuttu Johannes, aivotutkija, joka elää parisuhteessa miehen kanssa. Varsinaista kertojaa tarinassa on vaikeaa nimetä, pääosin tässä roolissa kuitenkin esiintyy Johannes.

Oman osansa keitokseen tuo myös Johanneksen oma parisuhde, joka ei sekään aina pyöri aivan ihanteellisesti. Aikuisuudestaan huolimatta Johanneskin hakee vielä ympäristönsä hyväksyntää omalle sukupuolisuudelleen.

Johannes seuraa Antin ja Saran suhteen kehittymistä tutkijan tarkkuudella, ollen tapahtumissa itsekin mukana. Suurimmalta osin Antin ja Saran suhteen kehittymistä seurataan aika ulkokohtaisesti. Kirjan keskeisin sisältö kiteytyy ajatukseen, että avioliitto on rivien välejä. Näitä välejä lukijaa ohjataan tutkimaan.

Kaikki onnelliset perheet ei ole mikään suuri teos, mutta sen lukeminen on miellyttävää. J. P. Pulkkisella on taito kirjoittaa helpon tuntuisesti, tällöin lukeminenkin tuntuu hyvin vaivattomalta. Vaikka tarina piirtyy sangen pienieleisesti, pitää se kuitenkin lukijaansa herpaantumattomassa otteessa.