– Turun kaupungin tulee rakentaa vaikka velkarahalla, vaatii rakennuslautakunnan puheenjohtaja Raimo Huhtanen (vas.).

Vanhainkotien ja koulujen rakentamiseen on Huhtasen mukaan tässä työllisyystilanteessa löydyttävä rahaa. Peruskorjauksessa tarvittavien ovien ja ikkunoiden hinta on pudonnut. Tilannetta kannattaa käyttää hyväksi.

– Turun kannattaisi vaikka korjata niin sanoakseni varastoonkin.

Huhtasen mukaan peruskorjaukseen kuten Liinahaan vanhainkodin remonttiin tulee osoittaa varoja. Vanhainkodin asukkailla ei ole vessoja huoneissaan.

– Myös turkulaiselta pääomalta tulee vaatia, että rakennetaan, Huhtanen jatkaa. Rakennusliiton Turun aluejärjestön puheenjohtaja ja Hartelan pääluottamusmies on syvästi huolestunut alan työttömyyslukujen tulevasta kehityksestä.

Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön johto ja Huhtanen ovat olleet selkeästi eri mieltä yksittäisistä rakennuskohteista muun muassa kauppatorin alle suunnitellusta Toriparkista ja Aurajokisuun itärannan kaavasta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että rakentamisen suunnasta järjestössä ollaan pääosin samaa mieltä.

ILMOITUS

Keskustan täydennysrakentamisen tehokkuudesta vallitsee kuitenkin Vasemmistoliiton rakentajien ay-siiven ja vihreitä arvoja kannattavien kesken näkemysero. Sama pätee myös suhteessa vihreisiin, jotka liputtavat täydennysrakentamisen puolesta.

Yksittäisten kohteiden osalta erimielisyyksiä puolueen sisällä on kunnallisjärjestön varapuheenjohtajan Markus Varjosen mukaan turhaan paisuteltu. Toriparkista on muodostunut enemmän periaatteellinen kuin käytännön kysymys.

– Ehkä näkyvät projektit herättävät liian isoja tunteita. Toisaalta se ei näytä sitä todellisuutta, miten Vasemmistoliitto ja myös sen vihertävä siipi on toiminut. Kaupunkiahan pitää rakentaa ja kehittää.

Varjosen mukaan rakentamisen tulee kuitenkin täyttää kestävän kehityksen kriteerit.

– Jos otetaan Toriparkki, konserttitalo ja Pennisilta Aurajoen yli, joita olemme vastustaneet, ne eivät tunnu ensimmäiseen hätään tärkeimmiltä projekteilta. Kyllä täällä kaupungissa löytyy julkista rakentamista, josta olisi enemmän hyötyä kaupunkilaisille.

– Mieluummin julkinen rakentaminen olisi vanhainkoteja ja sairaaloita. Myös tällaisilla projekteilla voitaisiin saada työpaikkoja rakennusalalle, Varjonen painottaa.

Jokirannasta
erimielisyys

Aurajokisuun kaavasta Huhtasen ja vihreän siiven välillä vallitsi erilaiset näkökannat. Kaupunginvaltuustossa Huhtanen hyväksyi muiden ryhmien kannan rakentaa vesirajaan rivitaloja, kun muu ryhmä vastusti hanketta.

Huhtasen mukaan kyse ei kuitenkaan ole mistään ryhmän repeämisestä, vaan hän on etukäteen ilmoittanut eriävän kantansa, kuten vasemmistoryhmän toimintaperiaatteisiin kuuluu. Ennalta ilmoittamisen periaatetta eivät kaikki ryhmän naisvaltuutetut ole Huhtasen mukaan noudattaneet.

Kunnallisvaalien alla tehdyn kyselyn mukaan Huhtanen tulee äänestämään Toriparkin puolesta ja muu ryhmä ilmeisesti vastaan. Kiistakysymyksissä Huhtanen on tavallisesti jäänyt yksin.

Irtisanomisia
joulukuussa

– Lomautuksia ja työsuhteiden päättymisiä on Turun alueella tullut jo satoja. Tuhansista puhutaan joulukuun puolivälissä.

– Valtakunnan tasolla, jollei tapahdu yhtä nopeaa muutosta parempaan suuntaan, kuin tapahtui huonompaan suuntaan, niin ensi talvena työttömiä on 30 000 ellei 35 000. Turussa tilanne on suhteessa hieman parempi, Huhtanen sanoo.

– Lomautusten määrä ei Turussa ole tilastollisesti vielä kasvanut kovin paljon, mutta se räjähtää joulukuun puolivälin jälkeen.

Rakennusalan työnantajien toivottomuutta Huhtasen mukaan kuvaa se, että lähes kaikki lomautusilmoitukset on annettu ehdollisella irtisanomisella. Lomautusvaroitusaika ja irtisanomisaika ovat päällekkäin.

– Nyt on siinä mielessä merkillinen tilanne, että lomautusvaroitukset on annettu irtisanomisajan jakson pituisena aikana. Irtisanomisajat ovat keskimäärin kymmenestä 16:een viikkoon. Niitä on annettu jo useamman viikon aikana, niin ensimmäiset rapsahtavat joulukuun puolessa välissä. Siitä 90 päivää eteenpäin, ja työsuhde on poikki.

– Syy, että nyt ehdollisesti irtisanotaan, johtuu yritysjohtajien mukaan siitä, että he eivät uskokaan, että 200 päivän aikana lomautuksen alkamisesta tulisi uusia työmahdollisuuksia. Ja se 200 päivää tarkoittaa sitä, että jos lomautus on kestänyt tämän ajan, työntekijällä on oikeus sanoa, että maksapa pois minun irtisanomisajan palkka, Huhtanen toteaa.