Lehtikuva/ LARRY DOWNING

Köyhällä ja mustalla moninkertainen riski menettää äänioikeutensa Yhdysvalloissa

Eilisissäkin vaaleissa todennäköisesti useat miljoonat amerikkalaiset menettivät perusteettomasti mahdollisuutensa käyttää äänioikeuttaan.

Vuoden 2004 presidentinvaaleissa hylättiin yli kolme miljoonaa ääntä. Läheskään kaikki näistä eivät olleet Mikki Hiirelle annettuja ääniä. Useiden selvitysten mukaan joukossa oli paljon sellaisia ääniä, jotka olisi pitänyt hyväksyä.

Viime vaalien jälkeen äänioikeutettujen listoilta on poistettu 13 miljoonaa nimeä. Se on yli kymmenen prosenttia niissä vaaleissa annetuista 120 miljoonasta äänestä. Samalla se on kaksinkertaisesti se määrä, minkä ehdokkaiden (erityisesti Barack Obaman) kampanjat onnistuivat nyt saamaan uusia, ensikertalaisia äänestäjiä rekisteröitymään.

Esimerkiksi Coloradossa, jonka väkiluku on neljässä vuodessa kasvanut selvästi, on nyt lähes satatuhatta äänioikeutettua vähemmän kuin 2004. Mutta siellä onkin rekistereistä pyyhkäisty pois 17 prosenttia nimistä. Vastaava luku on Washingtonin osavaltiossa 15 %, New Yorkissa 14 %, Nevadassa 13 % ja Missourissa 10 %.

Osa poistetuista on kuolleita tai toiseen osavaltioon muuttaneita. Mutta New York Times -lehden selvityksen mukaan heitä on vähemmistö. Esimerkiksi Coloradossa, Michiganissa ja Louisianassa muista syistä poistettuja on kolme-neljä kertaa enemmän.

Listoilta on poistettu esimerkiksi sellaisia, jotka eivät äänestäneet kaksissa edellisissä vaaleissa. Heille ei ole välttämättä edes ilmoitettu, että näin on tapahtunut.

ILMOITUS

Kansalaisluottamus
voi yhä mennä

Demokraatit ja republikaanit ovat perinteisesti voineet vaikuttaa vaalien tulokseen esim. säätämällä vaalipiirien rajoja etujensa mukaisesti. Presidentinvaaleissa, joissa äänet lasketaan osavaltioittain, tällä ei ole merkitystä. Mutta esim. edustajainhuoneen vaaleissa kutakin osavaltiota hallitseva puolue voi saada paljonkin etua tällä tavalla.

Mutta nykyään vaalituloksen vääristymiseen on niin monta mahdollisuutta, että BBC:llä julkaistun laajan raportin tehnyt Greg Palast kysyy, voiko Yhdysvaltain demokratiaa pitää uskottavana.

Palastin tutkimukset viittaavat samaan kuin monet muutkin selvitykset: köyhällä ja mustalla on suurin riski menettää äänioikeutensa. Koska enemmistö mustista äänestää demokraatteja, tämä vaikuttaa myös kahden suurpuolueen väliseen vaalitulokseen.

Sama vinoutuma toistuu koko vaaliprosessissa. Yhdysvaltain kansalaisoikeuskomission mukaan mustan äänestäjän äänellä on yhdeksänkertainen riski tulla hylätyksi verrattuna valkoisen ääneen.

Mustien poliittisiin oikeuksiin vaikuttaa myös se, että monissa osavaltioissa vangit eivät saa äänestää; onhan vangeista suhteettoman suuri osa mustia. Eräissä osavaltioissa on jopa yhä voimassa kansalaisluottamuksen menetys eli sovitetun tuomionkaan jälkeen ei ole äänioikeutta tai ainakin sitä pitää osata itse hakea takaisin.

Varo olemasta
rikollisen kaima

Vuoden 2000 Floridan sotkujen jälkeen säädettiin laki, jonka piti poistaa epäselvyyksiä. Itse asiassa se vei ojasta allikkoon.

Jokaiseen osavaltioon on luotu tietokanta äänioikeutetuista. Äänestäjän rekisteröityessä tätä rekisteriä verrataan muihin tietoihin kuten ajokorttiin tai sosiaaliturvatietoihin.

Tämä on tietysti periaatteessa hyvä, mutta ongelma syntyy siitä, ettei Yhdysvalloissa ole kunnollisia väestörekistereitä. Kun joku virkailija on jossain lyönyt yhden merkin väärin, äänestyshaluinen on pulassa.

Tämän uhriksi joutui mm. republikaanien mainoskampanjoihin noussut ”Putkimies-Joe” eli Samuel Joseph Wurzelbacher. Sukunimi oli piirikunnan rekistereissä lipsahtanut Worzelbacheriksi.

Paitsi että eri rekistereissä on paljon virheitä, sekavuus antaa myös paljon tilaisuuksia tahalliselle manipuloinnille.

Monet osavaltiot käyttävät ensisijaisena vertailuperusteena sosiaaliturvan rekistereitä, vaikka lain mukaan ne ovat vasta viimeisiä vaihtoehtoja, koska ne ovat kaikkein epäluotettavimpia.

Monissa tapauksissa äänioikeus on mennyt henkilöiltä, joilla sattuu olemaan sama nimi kuin jollakin rikostuomion saaneella.

New Mexicossa tänä vuonna pidetyissä paikallisvaaleissa oli kokonaisten kortteleiden äänestäjiä pudonnut pois äänestyslistoilta köyhissä kaupunginosissa.

Äänesi saattaa
tulla lasketuksi

Vaalipaikalle ilmaantuvat epäselvät tapaukset pääsevät äänestämään ns. väliaikaisella äänestyslipulla. Vuoden 2004 vaaleissa ilmeni kuitenkin, että näille äänille voi käydä miten tahansa. Jossakin ne laskettiin mukaan tuloksiin, jossakin heitettiin suoraan roskikseen.

Useissa osavaltioissa köyhillä alueilla on äänioikeutettujen määrään verrattuna paljon vähemmän äänestyspaikkoja kuin vauraammilla alueilla. Sen vuoksi niillä on pitemmät jonot, minkä vuoksi leikin saattaa jättää helpommin kesken.

Ongelmat eivät lopu siihen, että pääsee äänestämään. Äänellä on suuri riski tulla hylätyksi.

Floridassa 2000 tulivat ns. riippuvat silpukkeet maailmankuuluiksi. Viime vaaleissa lähes 1,4 miljoonaa ääntä hylättiin sen vuoksi, äänestyslaite kadotti ne, ruttasi ne, ei pystynyt lukemaan niitä tai ei rekisteröinyt niitä annetuiksi. Kosketusnäytöillä ääniä on mennyt vastakkaiselle puolueelle kuin mitä äänestäjä on tarkoittanut.

Useiden selvitysten mukaan epäluotettavimmat äänestyslaitteetkin ovat usein kasautuneet köyhille alueille.

Äänesi voi mennä
vastapuolelle

Sähköinen äänestys on aivan oma lukunsa. Tietokoneissa on niin huonot ohjelmat, että virheitä tapahtuu väistämättä. Vielä pahempaa on se, että – kuten monet asiantuntijaraportit osoittavat – niiden tietoturva on olematon.

Ulkopuolisen on periaatteessa helppo väärentää sähköisen äänestyksen tulos. Ei ole todisteita siitä, että näin olisi tapahtunut, mutta toisaalta sen pystyy (testeissä todistetusti) tekemään niin, ettei jälkiä jää.

Myöskään postiääni ei välttämättä tule laskentaan mukaan. Viime vaaleissa niitä hylättiin puoli miljoonaa. Myöskään tämä vaihe ei ole vailla manipulointiepäilyjä. Esimerkiksi ensikertalaisten postiäänestäminen on joissakin osavaltioissa tehty niin vaikeaksi, että se käy älykkyystestistä.

Kunkin osavaltion sisällä yleensä piirikunta päättää äänestysmenetelmästä. Koko järjestelmä on niin sekava, että on mahdoton tietää, kuinka monta miljoonaa amerikkalaista menetti tiistaina ilman asiallista syytä äänioikeutensa tai antoi tietämättään hylätyn äänen.

Lopuksi pari vinkkiä englanninkielisiin artikkeleihin, joissa kerrotaan tarkemmin Yhdysvaltain vaalien manipulointimahdollisuuksista: www.truthout.org/102508A ja www.truthout.org/110308A