Hannu Hurme

Demarien kunnallisjärjestön puheenjohtaja Seppo Lehtinen pitää mahdollisena, että Sdp, vihreät ja Vasemmistoliitto solmivat hallitussopimuksen seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Hallitussopimus on turkulainen käytäntö, jossa sopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat tiettyihin linjauksiin valtuustokaudella.

Lehtinen ei sulje pois myöskään sitä mahdollisuutta, että demarit tekevät sopimuksen kokoomuksen kanssa. Tämä veisi kuitenkin demareilta mahdollisuudet saada kaupunginhallituksen puheenjohtajuus.

Puheenjohtaja ei peittele vastenmielisyyttään vihreiden rooliin peesata kokoomusta työväenpolitiikan vastaisia asioita ratkaistaessa. Näin hänen mukaansa tapahtui useasti kuluvalla valtuustokaudella. Jos hallitussopimus solmitaan vihreiden ja vasemmistopuolueiden kesken, vihreät saadaan irrotetuiksi kokoomuksen talutusnuorasta.

– Minä olen ottanut demarien valtuustoryhmän puheenjohtajaan Jarmo Rosenlöfiin yhteyttä, ovatko demarit valmiit muodostamaan toisenlaista enemmistöä tähän kaupunkiin, kertoo Vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtaja Sauli Saarinen.

Voimassa olevan hallitussopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki muut ryhmät paitsi Vasemmistoliitto ja Suomen Kansan Sinivalkoiset -listan Olavi Mäenpää. Vasemmistoliitossa on arvioitu demarien joutuneen kokoomuksen juoksupojiksi ensimmäisen sopimuksen voimassaoloaikana.

ILMOITUS

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Helva ei sulje pois mahdollisuutta tehdä sopimus ilman kokoomusta.

– Eihän ajatus sikäli ole vieras, että Ruotsissa ja Saksassa vihreät ovat liittoutuneet vasemmiston kanssa.

Helvan mukaan yhteisymmärrykseen pääsy saattaa kuitenkin kariutua demarien muutosvastarintaan. Ryhmäpuheenjohtajan mukaan sama pätee pitkälti myös Vasemmistoliittoon, vaikka ympäristöasioissa vihreät ja vasemmistopuolue ovat hyvin samoilla linjoilla. Esimerkiksi suhtautumisessa joukkoliikenteen kehittämiseen ja kauppatorin alle suunniteltuun paikoitusluolaan puolueet ovat vetäneet yhtä köyttä.

Kaupunginhallituksen jäsen Rauno Artesola (vas.) pitää epätodennäköisenä, että oikeistolaista linjaa Turussa vetäneet vihreät pääsisivät sopimukseen vasemmistopuolueiden kanssa. Artesolan mukaan vihreiden halukkuutta yhteistyöhön voi tyrehdyttää myös puolueen saama vaalimenestys, kun taas demari menettivät kolme valtuustopaikkaa.

Kaikkia ryhmiä
ei tarvita

Lehtinen olisi tyytyväinen nykyistä kapeammalla poliittisella pohjalla tehtyyn sopimukseen. Saarinen huomauttaa, että kolmen puolueen lisäksi uuteen koalitioon mahtuisi lisäksi keskusta ja ehkä myös perussuomalaiset.

Nykyisen sopimuskäytännön romuttamisellekin löytyy kannattajia. Demareista toiseksi eniten ääniä saanut ex-kansanedustaja Virpa Puisto on todennut Turun Sanomille, että sitovat aluetason hallitussopimukset eivät ole mistään kotoisin.

– Sille olisi paikka, että ei sovittaisi mistään hallitussopimuksesta, ja palattaisiin normaaliin kuntademokratiaan. Luotaisiin strategia ja vahvistettaisiin kaupunginvaltuuston valtaa, Artesola sanoo.

Järjestelmä on Artesolan mukaan päällekkäinen, koska päätöksentekoa ohjaa Turku-strategia ja hallitussopimus.

– Hallitussopimuksen tulkinnasta päättää hyvin pieni klikki.

– Terveys- ja sosiaalipuolen henkilöstölisäyksiä ei ole pystytty toteuttamaan, vaikka ne ovat hallitussopimuksessa myönteistä asiaa, Artesola sanoo.

Sauli Saarinen on sopimuksen tarpeettomuudesta varovaisempi.

Hallituksen johto
kiinnostaa demareita

Saarisen mukaan tällä hetkellä demareita kiinnostaa erityisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikka, joka nyt on kokoomuksella.

– Demarit ovat nyt lypsäneet melkein loppuun sen automaatin, jolla he saivat johtavia virkoja ja muuta kokoomuksen kanssa kimpassa ollessaan.

– Kaupunginhallituksen puheenjohtajuutta demarit eivät varmaankaan saa, jos he jatkavat yhdessä kokoomuksen kanssa. Saarinen perustelee.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo on pitänyt itsestään selvänä, että hallituksen puheenjohtajuus kuuluu heille.

– Vuonna 2012 meillä on pormestarimalli käytössä, ei välttämättä sama kuin Tampereella.

– Jos demarit haluavat pormestarin paikan, eivät he saa sitäkään tekemällä yhteistyötä kokoomuksen kanssa, Saarinen sanoo.

Saarisen mukaan ratkaisu puheenjohtajasta saattaa antaa viitettä tulevan pormestarin puolueväristä.

– Ensimmäinen kisailu käydään täysipäiväisen hallituksen puheenjohtajan paikasta, jos demarit sitä haluavat tavoitella.

Ja miksi eivät tavoittelisi, koska Saarisen mukaan demarien paikkanälkä on tunnettu.

– Meillä Vasemmistoliitossa on keskusteltu, että jonkinlainen pormestarimalli voisi olla mahdollinen, koska se olisi selkeämpi, kun poliittinen vastuu voidaan osoittaa tietylle henkilölle ja puolueelle.