Jarmo Lintunen

Pormestari Timo P. Nieminen uskoo Tampereen kaupungin investointien elvyttävään voimaan.

Ensi vuoden budjettiesityksestä Nieminen on globaalin finanssikriisin vaikutusten vuoksi karsinut vain muutaman investoinnin, muun muassa Hämeen museon remontti ja keskustan monitoimitalon rakentaminen.

Investointimenoissa, noin 145 miljoonassa eurossa, on kasvua yli 18 miljoonaa kuluvan vuoden tasoon. Investoinneista noin 55 prosenttia katetaan tuloilla.

Tamperelaisten velkataakka rakentaminen kasvattaa noin 200 eurolla asukasta kohden. Uutta lainaa tarvitaan 84 miljoonaa euroa. Kokonaisvelkataakka on nousemassa noin 1 200 euroon asukasta kohden.

Suurimpia yksittäisiä rakennuskohteita ovat Hämpin parkki, Vuoreksen asuinalue, Hatanpään kantasairaalan peruskorjaus, Tampereen kauppaoppilaitoksen, Ratinan asuinalue ja Särkijärven eritasoliittymä.

ILMOITUS

Toimintamenoissa kasvua on 4,4 prosenttia.

Nieminen korosti, että taloustilanteesta riippuen kaupunki joutuu varautumaan myös siihen, että talousarvio joudutaan ensi vuonna avaamaan ja laskemaan menoja.

Veroprosentti
ennallaan

Kunnallisveron taso pysyy Tampereella entisellään, 18 prosentissa. Sen arvioidaan tuovan verotuloja kaupungille ensi vuonna 625 miljoonaa euroa, jossa kasvua kuluvaan vuoteen arvioidaan olevan 4,4 prosenttia.

Yhteisöveron uskotaan pysyvän lähes samalla tasolla kuin tänä vuonna eli 79,5 miljoonassa eurossa, samoin kiinteistöveron, jonka tuotto olisi 34,5 miljoonaa euroa. Verotulojen kokonaiskasvua olisi siis 3,8 prosenttia.

Valtionosuudet kasvavat Tampereella ensi vuonna 12 miljoonaa euroa, tosin lukuun sisältyy 11 miljoonaa veronkevennysten kompensaatiota.

Joukkoliikenteen maksuja Tampere korottaa ensi vuonna viisi prosenttia. Pääosa korotuksesta kohdistuu kertalippuun, jonka hinta nousee kahdesta eurosta 2,5 euroon.

Sosiaali- ja terveyspalvelumaksuihin hyväksyttyjen korotusten lisäksi nousua on odotettavissa talousvesi- ja jätevesimaksuihin.

Tampere-lisä
käyttöön

Heikkenevistä taloudellisista olosuhteista huolimatta palvelut turvataan, vakuuttaa Nieminen.

Hän korostaa, että Tampere jatkaa toimintamallinsa uudistamista. Se tarkoittaa muun muassa monituottajamallin vahvistamista.

Ikäihmisten palveluprosessia pormestari haluaa uudistaa asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi. Hyvinvointipalveluihin Nieminen kaipaa lisää tuottavuutta. Tampere miettii myös uutta toimintamallia erikoissairaanhoitoonsa.

Tampereen kaupunki ottaa käyttöön kotihoidon tuen Tampere-lisän. Alle kolmivuotiaiden kotihoidon tuen päälle maksettava lisä on näillä näkymin 140 euroa kuussa. Vuodelle 2009 lisään on varattu neljä miljoonaa euroa.

Nieminen muistelee, että Tampere-lisää maksettiin viimeksi kymmenkunta vuotta sitten. Ensi vuoden budjettiin se on otettu keväällisten suunnitelmien mukaisesti, vaikka yleiset talousnäkymät ovatkin sen jälkeen synkentyneet.

– Tampere-lisällä parannetaan lapsiperheiden asemaa. Samalla todennäköisesti pystytään välttämään yhden uuden päiväkodin rakentaminen, arvioi Nieminen.