Jussi Joentausta

– Yrittäjyydessä on aina oma riskinsä, mutta ahkerasti työtä itse tekemällä olen ainakin minä pärjännyt.

Ennen ravintola-alanyrittäjäksi ryhtymistä on Suomeen vuonna 1981 tullut Elias Gharieb työskennellyt rakennuksilla ja kiinteistöalalla. Ravintolanpitäjäksi hän ryhtyi rakennusalan työnantajansa konkurssin jälkeen.

Jo Vuosaaressa sijaitsevan pizzeriansa ulko-ovella Gharieb tunnustaa väriä. Vasemmistoliiton ehdokkaat kuntavaalissa esittäytyvät siihen kiinnitetyssä julisteessa. Hänen omat vaaliteesinsä ovat avoimesti näkyvissä sisäpuolella.

Gharieb on ehdolla Helsingin valtuustoon. Yritys on jo toinen. Nyt hän tavoittelee silloisen äänimääränsä (noin 100 ääntä) moninkertaistamista.

– Pizzerian pitäjän vasemmistolaisuus ei ole mikään ongelma, vakuuttaa Gharieb.

ILMOITUS

Asiakaskuntaa on riittänyt ja ilmapiiri on ollut hyvä. Alkuvuodet eivät olleet mitään helppoa aikaa, mutta nyt on pizzerialle löytynyt kantaväestö ja sen myötä Gharieb uskoo tulevansa toimeen jatkossakin.

– Kymmentuntisia työpäiviä se merkitsee.

Palestiinalaissyntyinen Gharieb kertoo päätyneensä Vasemmistoliiton jäsenyyden hakemiseen 1999. Jo sitä ennen Rakennusliiton vuosina puolue tuli hänelle läheiseksi.

– Havaitsin nopeasti Vasemmistoliiton olevan yhteisö, johon haluan kuulua. Se osoittautui puolueeksi, jossa välitetään ihmisestä. Siellä korostetaan oikeudenmukaisuutta ja ollaan ajamassa tavallisen ihmisen arkipäivässä tärkeitä asioita.

Suhtautuminen Palestiinan-kysymykseen vaikutti myös Ghariebin poliittisen kodin löytymiseen.

– Tuossa puolueessa ymmärrettiin, millaisista oloista minä palestiinalaisena olen lähtöisin ja millaista on pakolaisena eläminen.

– Olen saanut Vasemmistoliitossa suuren joukon uusia ystäviä ja pääsin mukaan yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamiseen.

Gharieb on vaalikamppailussa puhunut paljon vähemmistöistä. Hän on korostanut, että kantaväestön tulisi ymmärtää, etteivät maahanmuuttajat ole vaara suomalaisuudelle. Suomalaisilla on varaa tulla maahanmuuttajia vastaan maahanmuuttajien sopeutumisprosessissa.

– Maahanmuuttajan asema on aina heikko hänen saapuessaan uuteen maahan. Hän tarvitsee apua ja lähtökohtana tulisi olla, että maahanmuuttajalla on oikeus tasavertaiseen elämään ja toimeentuloon.

Kunnissa on tuettava monipuolisesti maahanmuuttajien kotiutumista, työllistymistä ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, mutta Gharieb haluaa patistaa myös maahanmuuttajia auttamaan kohtalotovereitaan. Heidänkin tulisi toimia voimavarana kotouttamisessa. Tämä on tänään unohtunut.

Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ei saa Ghariebilta kiitosta.

– Se on epäreilu vähäosaisia kohtaan. Monessa asiassa törmää niin maahanmuuttaja kuin kantaväestöön kuuluva järjestelmän epätarkoituksenmukaisuuteen.

– Ihmisten luukulta luukulle juoksuttaminen on suuri epäkohta.

Edelleen kasvava Vuosaari ei ole Elias Ghariebin mielestä mikään ihanneratkaisu kaupunkirakenteesta. Hän moittii alueen suunnittelijoita siitä, että rakentaminen on ollut liian tiivistä. Hän on tätä mieltä, vaikka kannattaakin korkeata rakentamista.

– Asuntoja pääkaupungissa tarvitaan, mutta siihen on mielestäni ratkaisu se, että rakennetaan ylöspäin, korkeampia taloja. Näin virkistysalueet säilyvät. En ymmärrä, miksi pitäisi rakentaa metsäalueille. Ihmiset tarvitsevat metsiä. Hengittäminen ja terveys on ihmiselle tärkeätä.

– Rakentamisen suunta ylöspäin niin metsät säilyvät.