Yli 3 000 metallin työpaikkaa ilman pääluottamusmiestä

Luottamusmiesten puute uhkaa paikallista sopimista metalliteollisuudessa.

Metallityöväen liiton työpaikoilla suoritetaan 1.11.–15.12. välisenä aikana pääluottamusmiesvaalit. Metalliliitto pyrkii samaan pääluottamusmiehen mahdollisimman monella työpaikalle, sillä luottamusmiehen puuttuminen haittaa järjestäytymistä ja on este paikalliselle sopimiselle.

Järjestösihteeri Turja Lehtosen (vas.) ongelma on iso, sillä metallialalla on noin 5 000 yli kymmenen hengen työpaikkaa ja vain vajaassa 2 000:ssa on pääluottamusmies.

– Ongelma on se, että 3 000 työpaikalta puutuu pääluottamismies tai luottamusmies. Se aiheuttaa ongelmia järjestäytymiselle, sillä luottamusmiehen tehtäviin kuuluu järjestäytymisestä huolehtiminen edunvalvontatyön ohella. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävähän on olla työntekijöiden edustajana työnantajaan päin.

– Pääluottamusmiehen rooli on viimeaikaisissa sopimusrakenteissa koko ajan korostunut, kun paikallista sopimista on lisätty. On se sitten hyvä tai huono asia, mutta sitä on lisätty.

ILMOITUS

Metalliliitto on Lehtosen mukaan korostanut koko ajan, että paikallista sopimista voidaan harjoittaa vain niissä yrityksissä, joissa on valittu luottamusmies.

– Tällä hetkellä luottamusmiehen valinta on entistä tärkeämpää siksi, että tuhansia metallityöntekijöitä on yt-neuvottelujen. lomautusten ja irtisanomisten kohteena. Tällaisessa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että työpaikalla on valittu luottamusmies, joka huolehtii lakien ja sopimusten noudattamisesta.

– Luottamusmiehen asemaa suojaa luottamusmiessopimus. Vaikka se on kettumainen ja tuulinen paikka, niin meillä on erilaisia suojaussääntöjä. Luottamusmies ei ole koskaan yksin, sanoo Lehtonen.

Metalliliitto on lisäksi sopinut Teknologiateollisuuden kanssa niin sanotun lupa-projektin. Sen tarkoituksena on yhdessä selvittää miten ja millä ehdoilla tulevaisuudessa voidaan paikallista sopimista viedä eteenpäin. Lehtosen mukaan Metalliliitto edellyttää luottamusmiesten oikeuksien ja tiedonsaannin lisäämistä.