Pekka Helminen

– Espanjassa suhtaudutaan paljon liberaalimmin ammattiyhdistysliikkeeseen kuin Suomessa. Espanjassa ei ay-aktiiveja leimata, sanoo Maria Serrano.

Serranolla on hyvät asemat tehdä vertailu suomalaisen ja espanjalaisen ay-liikkeen välillä. Hän on työskennellyt sopimusneuvojana vasemmistolaisessa, Espanjan toiseksi suurimmassa ammattiliitossa Comissione Obrerassa asemapaikkanaan Malaga Andalusian maakunnassa.

– Liitto on hieman pienempi kuin sosialidemokraattinen ammattiliitto, mutta se on vahvempi, Serrano valottaa.

– Suomessa ammattiyhdistysliike on sulkeutunut. Espanjassa saa sanoa avoimesti mielipiteensä.

– Espanjalainen ei kunnioita niin paljon sääntöjä, vaan ajattelee, mikä on oikein tai väärin.

– Järjestimme Espanjassa aika paljon lakkoja. Jouduimme poliisin kanssa tekemisiin, mutta minä en jäänyt kertaakaan kiinni. Serrano naurahtaa.

ILMOITUS

Serrano perustelee Espanjan ay-liikkeen avoimuutta historialla. Francon aikaan vuoteen 1975 asti ammattiyhdistystoiminta oli kiellettyä, mutta liike toimi maan alla. Kun ammattiyhdistystoiminta sallittiin, muutos oli Serranon mukaan erittäin nopea. Tälle pohjalle perustuu vapaamielisyys. Ammattiyhdistysliike ei ole ehtinyt kangistua kaavoihinsa.

Serrano kertoo lähteneensä toimintaan mukaan heti ay-liikkeen tultua sallituksi.

– Solidaarisuus on ay-liikkeessä korkeassa kurssissa.

Maanalainen kausi lujitti yhteenkuuluvaisuutta. Espanjan ammattiyhdistysliike on Serranon mukaan vahvempi yhteiskunnallinen vaikuttaja kuin Suomen.

Konsultointia
viranomaisille

Serrano työskentelee Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liiton (Sondip) Makosa-projektissa, jonka tehtävä on konsultoida maahanmuuttajia koskevissa asioissa viranomaisten kuten Turun kaupungin, työvoimatoimiston ja TE-keskuksen kanssa. Makosa välittää sellaista tietoa, jota viranomaisilla ei välttämättä ole.

Projektityöntekijällä on tehtäväänsä hyvät edellytykset, koska hän opasti ammattiliitossaan nuoria ihmisiä työnhaussa. Hänellä on lähinnä sosionomin tai varanotaarin tutkintoa vastaava koulutus sekä 18 vuoden oleskelu Suomessa takanaan.

Sondip järjestää Varissuon ja Lausteen lähiöiden toimipisteissä tilaisuuksia maahanmuuttajille yhteistyössä Seikkailupuiston ja kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Ohjelmiin on kuulunut sanataidetta tytöille, ympäristön tutkimista valokuvaamalla, yhteisöteatteria sekä liikuntaa.

Sondip on verkostoutunut muun muassa paikallisen albaaniyhdistyksen, Turun Naiskeskuksen, kurdiyhdistyksen, YK-yhdistyksen, NMKY:n ja venäläisen klubin kanssa.