Venäjällä lahjuksia maksetaan jo lastentarhassa

Presidentti Dmitri Medvedev on esitellyt laajan lakipaketin, jolla on tarkoitus juuria pois Venäjän yhteiskuntaan syvälle juurtunutta ongelmaa: korruptiota ja lahjontaa.

Venäjän presidentti Dmitri Medvedev toi tällä viikolla duuman käsiteltäväksi joukon toimenpiteitä, jolla on tarkoitus uudella päättäväisyydellä ryhtyä kamppailemaan Venäjällä laajana rehottavaa korruptiota vastaan.

Toimenpidepakettiin kuuluu kaikkiaan neljä lakia, joilla yritetään kitkeä tätä venäläisen yhteiskunnan kesto-ongelmaa. Jatkossa virkamiehille tulee velvollisuus eritellä omat, myös puolison ja lasten tulot ja omaisuus.

Lakiesitys ei kuitenkaan tarkasti määrittele, miten ilmoituksen oikeellisuus tarkistetaan. Lisäksi ongelmana pidetään, että periaatteessa samanlainen ilmoituspakko on ollut tähänkin saakka.

Eniten kysymyksiä on kuitenkin herättänyt ehdotus, jonka mukaan virkamies ei saisi ottaa vastaan uutta työtä yksityiseltä sektorilta kahteen vuoteen virkasuhteen päättymisen jälkeen ilman edellisen työnantajansa lupaa.

Venäläisissä talouslehdissä tämän on arveltu johtavan siihen, että lupahakemukset hylätään ensin automaattisesti, ellei myös työnantajan edustaja pääse osingoille. Näin uusi lahjusautomaatti on valmis. Lisäksi ongelma on viranomaisten korruptio virantoimituksessa, ei mahdollisissa muissa töissä sen jälkeen.

ILMOITUS

Korkeimpien virkamiesten rahanhimoa hillitään myös määräyksellä, jonka mukaan he eivät saa ottaa vastaan yli 5 000 ruplan eli noin 140 euron arvoisia lahjoja, vaan ne siirtyvät työnantajien omaisuudeksi. Myöhemmin lahjaan mieltynyt virkamies voi kuitenkin ostaa sen itselleen käypään hintaan. Uusien sääntöjen on määrä astua voimaan jo ensi vuoden alusta lukien.

Summat kasvaneet
entisestään

Oikeustieteen tohtorin koulutuksen saanut Medvedev on virkaanastujaisistaan lähtien korostanut oikeusvaltion kehittämistä, riippumattomia tuomioistuimia ja korruption vastaista taistelua. Jo aiemmin Medvedev on perustanut erityisen korruption vastaisen komitean, jonka johtoon hän istutti oman kansliapäällikkönsä Sergei Naryshkinin.

Uuden presidentin työmaa on silti kaikkein miedoimmin sanottuna haasteellinen. Korruptio kaikessa monimuotoisuudessaan on juurtunut yhä syvemmälle venäläiseen yhteiskuntaan 2000-luvulla, Vladimir Putinin presidenttikaudella. Useiden tutkimuslaitoksen mukaan venäläiset joutuvat käyttämään yhä enemmän rahaa erilaisiin lahjuksiin.

Lahjuksia kouluissa
ja ambulanssissa

Tavallinen venäläinen törmääkin lahjontaan mitä erilaisimmissa elämän tilanteissa. Hyvän koulutodistuksen saaminen, opiskelupaikan varmistaminen ja yliopistosta valmistuminen, sairaanhoito ja jopa ambulanssin tilaaminen saattavat vaatia erilaisia ylimääräisiä maksuja ja pikkulahjoja.

Edes lapsuus ei välttämättä ole korruptiosta vapaa. Moskovassa lastentarhapaikan saaminen saattaa edellyttää, että vanhemmat ”ostavat tarhalle leluja”.

Kaikkein korruptoituneimpana viranomaisena Venäjällä pidetään liikennepoliisi DPS:ää, jonka ”palveluihin” ei kukaan Venäjällä autoileva ole voinut olla törmäämättä.

Oma lukunsa on korruptio kaupunkien ja valtion tasolla, kaavoituksessa, rakentamisessa ja vaikkapa julkisen omaisuuden yksityistämisessä, jossa liikkuvat suuret rahat.

Toisaalta lahjusten maksamisella moni venäläinen saa palvelut toimimaan. Lisäksi korruptio pitää yllä tiettyä kauhun tasapainoa virkakoneistossa. Kun virkamies tietää, että sekä hänen alaisensa että esimiehensä ovat osa järjestelmää, on jokaisella mahdollisuus käräyttää joku. Lain mukaan lahjusten ottaminen on tietysti rikos Venäjälläkin.