Jussi Joentausta

Hanna Immosen huolen aihe:

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on HUS:n leikkaussalissa anestesiahoitajana työskentelevän Hanna Immosen mielestä tilassa, jonka ei voida antaa jatkua.

Immosen mukaan moni kollega yhtyy hänen huoleensa siitä mihin Suomen terveydenhuollossa tänään ollaan menossa.

– On jo otettu raskaita askeleita yksityistämisen suuntaan, ja ainakin minun pelkoni on siinä, että paineet jatkaa tällä tiellä näyttävät vain kasvavat. Julkisen terveydenhuollon rinnalle nostetaan lisää yksityisen terveydenhuollon palveluja ja ne maksetaan julkisilla varoilla.

Tämän kehityksen jatkuessa pirstaloidaan julkista terveydenhuoltojärjestelmää tavalla, jonka seurauksen kärsii sen toiminnasta riippuvainen kansanosa.

Palvelut
kaikille

Julkinen terveydenhuollon toimivuus on Vasemmistoliiton ehdokkaana kuntavaalissa olevan Hanna Immosen mielestä välttämätöntä. Se takaa osaltaan kansalaisten tasa-arvon. Palvelujen pitää olla kaikkien saatavilla samanlaisina.

ILMOITUS

Jo se, että HUS-organisaation muutosta lähdettiin selvittämään kertoo Hanna Immosen mielestä, että siihen on tarvetta.

– Mutta minä toivon, että uudistamista ajavat näkevät sen toimenpiteenä, jolla osaltaan ollaan pelastamassa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää.

– Minä todella toivon, että sillä ollaan ajamassa sitä, että sairaalaamme saadaan riittävästi henkilökuntaa, jotta voimme hoitaa potilaitamme asianmukaisesti.

Immosen mukaan kysymys, jonka HUS:n rivityöläiset johdolle ja päättäjille esittävät kuuluu: lähtevätkö toimiva johto ja päättäjät siitä, että hallinnon uudistamisella ajetaan julkisen terveydenhuollon pelastamista.

– Sitä nyt tarvitaan ja se vaatii suuria satsauksia resursseihin.

Hanna Immosen mukaan HUS-organisaation muutos on kuulunut kahvituntikeskustelujen aiheisiin. Hänen oman osastonsa aamukokouksessa asiaa on ylihoitajan johdolla käsitelty kerran.

– Olimme hämmästyneitä, kun silloin saimme kuulla, että uudessa hallintomallissa ei olisi ollut esimerkiksi ylihoitajia. Se hämmästytti hoitotyön näkökulmasta Organisaation johdossa ei enää olisi ollut meidän alamme asiantuntemusta, ei hoitotyöntekijän näkemystä.

HUS:ssa jo aikaisemmin toteutetut organisaation muutokset ovat Immosen mielestä olleet seurausta ajattelutavan muutoksesta, joka on hänelle erittäin vastenmielinen.

Miten työmme
tuote laskettavissa?

– Operatiivisista tulosyksiköitä puhuminen terveydenhuoltoalalla kertoo minulle siitä, että haetaan tuloksellisuutta ja tuottavuutta. Minä karsastan tällaista. Meidän työn tuote ei mielestäni ole mitenkään sillä tavalla laskettavissa, koska me tuotamme palveluja.

Puheet tuloksellisuudesta ja tuottavuudesta on Immosen mukaan hämmentänyt monia hussilaisia.

– Mitä sillä oikeasti voidaan tarkoittaa? Sitä ollaan joukolla ihmetelty. Millä mittareilla tuossa ajattelumaailmassa voidaan esimerkiksi meidän työtämme leikkaussalissa arvioida? Me olemme tyytyväisiä, kun saamme leikkauksen onnistumaan, potilas on selvinnyt leikkauksista ja hänellä on toipumisen edellytykset.

– Onko niin, että meidän pitäisi tehdä työmme halvemmalla vai mistä sitä tuloksellisuutta oikein haetaan?

Meneillään olevaan hallintokiistelyyn eivät Immosen mielestä tavalliset työntekijät ole osallistuneet.

Kärhämää on käyty korkeimman johdon, keskijohdon ja alemman portaan johdon kesken.

Äänessä olleilla ylilääkäreillä ei siis ole puheilleen mitään työntekijäportaalta saatua mandaattia.