Näkökulmia

Merja Kyllönen: Kotikenttä kuntoon

Miellämme kotimaamme tasa-arvon mallimaana. Yli satavuotias luokkien ja sukupuolten välinen poliittinen tasa-arvo – äänioikeus ja vaalikelpoisuus – on toki oikeutetustikin ylpeyden aihe, samoin kuin naisten työssäkäynti ja itsemääräämisoi...

Tuukka Pääkkönen: Omistamisvimma

Omistamisen haluun ja tarpeeseen perustuva talousjärjestelmä tekee nykyisestä kuluttamisen ympärille rakennetusta elämäntavastamme kestämättömän. Monessa mielessä omistaminen on turha, mutta välttämätön osa nykyistä tavaroiden ja hyödykkeiden käyttöo...