Näkökulmia

Onko valinnanvapaus kaikille sama?

Perustuslain pykälät 6 ja 19 asettavat julkiselle vallalle vaatimuksen turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sen, että kansalaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa. Oleellinen kysymys on, asettaako kansalaisten varallisuus ihmisiä eriarvo...
article placeholder

Tervettä järkeä!

Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan, että mitään välitöntä uhkaa ei ole. Puolustusministeri Jussi Niinistö, ruokitte turvattomuutta turvallisuuden nimissä. Ratsastatte pelolla. Onko käynyt mielessänne, että sodan syttyvät ihmisten...