Lehtikuva/Roni Rekomaa

Inhimillisestä pääomasta on tulossa eliitin etuoikeus, varoitti Li Andersson välikysymyskeskustelussa.

Koulutusleikkauksissa ole järjen häivää, jos hallitus haluaa parantaa työllisyyttä. Tätä mieltä on vasemmistoliiton kansanedustaja Li Andersson, joka piti eduskuntaryhmän puheenvuoron koulutusleikkauksia koskevassa välikysymyskeskustelussa tiistaina.

– Esitetyillä leikkauksilla lisätään suoraan työttömyyttä. Leikkaukset kohdistuvat kaikilla koulutusasteilla nimenomaan henkilöstöön, koska henkilöstökulut ovat merkittävä osa koulutuksen kokonaiskustannuksista. OAJ on arvioinut, että leikkausten seurauksena 10 000 työpaikkaa uhkaa hävitä opetus- ja kasvatusalalta hallituskauden loppuun mennessä, Andersson sanoi.

Kansansivistys hautaan

Hän on huolissaan siitä, että hallituksen toimet hautaavat kansansivistyksen periaatteen.

– Koulutuksella ja sivistyksellä on merkittävä itseisarvo, niin yhteiskunnallisen tasa-arvon kuin demokratian näkökulmasta. Kansansivistyksen idea ei ole perustunut innovaatioiden kaupallistamiseen tai luovaan talouteen, vaan yleissivistyksen lisäämiseen sekä demokratian ja kansalaisten yhteiskunnallisten taitojen kehittämiseen.

– Näistä tavoitteista on lipsuttu monella tapaa viime vuosien kehityksen myötä, mutta hallituksen koulutuspoliittiset linjaukset hautaavat lopullisesti kansansivistyksen periaatteen.

ILMOITUS

Andersson piti koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta on tärkeänä, ettei luoda lukukausimaksujen kaltaisia suoria eriarvoistavia esteitä kouluttautumiselle.

– Kaavailut lukukausimaksuista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille sekä opintotuen lainapainotteisuuden lisääminen tekisivät suomalaisen koulutuksen maksulliseksi. Lisäksi hallitusohjelmassa linjataan, että maistereiden määrä aiotaan vähentää viidenneksellä. Onko Suomessa koskaan aikaisemmin ollut hallitus, jonka julkilausuttuna tavoitteena on kansan osaamis- ja sivistystason laskeminen?, Andersson kysyi.

Hallitus ryöstää lapsilta

Talousnobelisti Joseph Stiglitz sanoi viime viikolla, että tämä hallitus ryöstää leikkauspolitiikallaan lapsilta.

– Laskemalla kansallista osaamistasoa, heikentämällä kasvatuksen ja koulutuksen laatua sekä lisäämällä koulutuksellista eriarvoisuutta on tämä hallitus rakentamassa tulevaisuutta, jossa inhimillinenkin pääoma on vain pienen eliitin etuoikeus, Andersson sanoi.

Hänen mukaansa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset tulevat merkittävästi heikentämään tasa-arvoa. Ryhmäkokojen kasvattaminen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen heikentävät varhaiskasvatuksen laatua.

– Perusopetuksessa säästetään hallituskauden loppuun 160 miljoonaa ryhmäkokoja kasvattamalla ja henkilöstöä vähentämällä. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu todella mittavia leikkauksia. Tämä eriarvoistaa ammattiin opiskelevia entuudestaan, lisää alueellista eriarvoisuutta ja uhkaa vaikuttaa niin koulutuksen keskeyttäneiden kuin koulutukseen hakeutuvien määrään.